Organisatoriske og politiske effekter

Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 blev drevet som en uafhængig erhvervsdrivende fond med en bestyrelse på 13 repræsentanter fra politik, erhvervslivet og kultursektoren med Aarhus’ borgmester som formand.

Gennem samarbejde på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan har Aarhus 2017 sat organisatoriske og politiske spor. 

Læs mere om Fondens bestyrelse og find årsrapporter

Læs mere om Fondens partnere

Beskrivelse af den regionale styregruppe

Data og kilder:

- Liste over diplomatiske relationer

For at understøtte en forsvarlig og effektiv drift af Fonden Aarhus 2017 udarbejdede fonden i perioden fra 2015 til 2018 en række interne handlingsplaner og strategier:

  • Annual Operating Plan (2015-2018)
  • Risk analysis (2015, 2016 og 2017)
  • Stakeholder Strategy (2015, 2016, 2017)
  • Monitoring Reports (2015 og 2016)
  • International Strategy (2016)
  • Strategy for events and visitors (2016)
  • Rules of procedure (latest revision 2017)
  • Data Management Plan (2017)
  • Exit Plan (2017)
  • Recommendations from management workshop (2018)