Ophavsret og persondata

Ophavsret og personadata

Ophavsret
Al ophavsretligt beskyttet materiale på denne hjemmeside, fx tekst, billeder, video, musik, er enten ejet af Fonden Aarhus 2017 (”Aarhus 2017”) eller anvendt på hjemmesiden med tilladelse fra rettighedshaverne.

Aarhus 2017’s hjemmeside og YouTube-kanal overdrages til Aarhus Kommune pr. 1. september 2018 til følgende begrænsede brug og formål:

- Formålet med overdragelsen er at gøre den store mængde viden og erfaringer, der er genereret under planlægning og implementering af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 fortsat tilgængeligt for offentligheden, således at informationerne kan findes online via søgemaskiner og i den oprindelige kontekst og dermed kan komme både kulturproducenter, beslutningstagere, forskere mv. i ind- og udland til gode efter kulturhovedstadsåret.

Aarhus 2017’s rettigheder til ophavsretligt beskyttet materiale overdrages som en del af hjemmesiden og YouTube-kanalen.

For så vidt angår materiale som Aarhus 2017 alene har erhvervet en brugslicens til fra tredjemand, har Aarhus 2017 forinden overdragelsen screenet hjemmesiden og YouTube-kanalen for at identificere og fjerne eventuelt materiale, som Aarhus 2017 ikke måtte have ret til at overdrage til ovennævnte formål.

Aarhus 2017 har i det hele taget foretaget alle rimelige bestræbelser på at indhente nødvendige rettigheder fra rettighedshaverne eller disses repræsentanter til brugen af materialet, og ligeledes tilstræbt at materialet fremstår korrekt.

Hvis du som rettighedshaver i forhold til materiale på hjemmesiden og/eller YouTube-kanalen alligevel skulle være af opfattelsen, at du har givet en brugsret til Aarhus 2017 der ikke omfatter ovennævnte brug og overdragelse, kan du indtil den 1. september 2018 henvende dig til Aarhus 2017 på info@aarhus2017.dk, og efter den 1. september 2018 til Aarhus Kommune, hvorefter der vil blive tage stilling til en eventuel fjernelse af materialet.

Det er tilladt at linke til siderne og at bruge materialet i overensstemmelse med ophavsretsloven, herunder bestemmelserne om eksemplarfremstilling. Al anden brug af ophavsretligt beskyttet på siderne kræver tilladelse fra de oprindelige rettighedshavere.

Beskyttelse af persondata
Persondata på hjemmesiden og YouTube-kanalen er oprindeligt indsamlet og behandlet i henhold til Fonden Aarhus 2017’s (”Aarhus 2017”) persondatapolitik som kan ses her.

Hjemmesiden og Aarhus 2017’s YouTube-kanal overdrages pr. 1. september 2018 til Aarhus Kommune, som fra dette tidspunkt er dataansvarlig for siderne og behandler personoplysninger på følgende måde og med følgende formål:

- Formålet med overdragelsen er at gøre den store mængde viden og erfaringer, der er genereret under planlægning og implementering af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 fortsat tilgængelig for offentligheden, således at informationerne kan findes online via søgemaskiner og i den oprindelige kontekst og dermed kan komme både kulturproducenter, beslutningstagere, forskere mv. i ind- og udland til gode efter kulturhovedstadsåret.

Fra og med den 1. september 2018 er dataansvarlig for hjemmesiden og YouTube-kanalen: - Aarhus Kommune, CVR-nr. 55133018, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C

Fra og med 1. september 2018 henvises således også til Aarhus Kommunes persondatapolitik.

For så vidt angår persondata på YouTube-kanalen er det Fonden Aarhus 2017’s opfattelse, at der er tale om et delt dataansvar med serviceudbyderen, YouTube LLC. Der henvises derfor også til YouTube’s servicevilkår: https://www.youtube.com/static?gl=DK&template=terms

Persondataloven giver dig som registreret følgende rettigheder:
• Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk databehandling (§§ 28 og 29),
• Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk (§ 31)
• Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§ 35)
• Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen (§ 37)

Fra og med 25. maj 2018 henvises til Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

For yderligere information, herunder dine rettigheder som registreret, henvises til Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/forside/

Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til:
Datatilsynet
Borgergade 28,5 1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18
Mail: dt@datatilsynet.dk

 

Link til Fonden Aarhus 2017s persondatapolitik