• Welcome Future

    Læs og se mere om de foreløbige effekter af Aarhus 2017

   

Aarhus 2017

I 2017 var Aarhus sammen med Region Midtjyllands 18 andre kommuner Europæisk Kulturhovedstad. Politisk og kulturelt var der tale om det højest profilerede og mest betydningsfulde projekt i Danmark i årtier og en unik mulighed for at investere i Aarhus og regionen.

Aarhus 2017 handlede om involvering. Aarhus 2017 var resultatet af en proces, der involverede mere end 10.000 mennesker fra hele regionen. I kulturhovedstadsåret fortsatte Aarhus 2017 med at skabe initiativer, hvor borgere kunne engagere sig, deltage og være med til at skabe.

Mere end noget andet, handlede Aarhus 2017 om det at gentænke: Under temaet Let’s Rethink blev Region Midtjylland omdannet til et kulturelt laboratorium, hvor alternative løsninger kunne spire og gro.