Business Club

Business Club

Vi ser Business Club som en bevægelse og som en mulighed for alle typer af organisationer til at kommunikere deres rolle som en “Stolt støtte af Aarhus 2017”.

Inden for den økonomiske ramme har vi defineret en skaleringsmodel, der gør det muligt at støtte inden for forskellige økonomiske niveauer. Aarhus 2017 tilbyder en række ydelser, bl.a. logo-eksponering på Aarhus 2017s hjemmeside, en omtale af samarbejdet, en årlig netværksevent, hvor partnere på tværs af de 3 niveauer kan mødes og meget andet.