Konjunkturbarometer - data

Aarhus 2017 har fået udviklet et konjunkturbarometer for de kreative erhverv i Region Midtjylland. Konjunkturbarometret er baseret på data fra Danmarks Statistik. Undersøgelserne af konjunkturerne udarbejdes også i de øvrige EU-lande og resultaterne kan derfor sammenlignes på tværs.

For beskrivelse af den generelle metode for udvikling af et konjunkturbarometer henvises til Danmarks Statistiks hjemmeside, hvor der findes information, data og dokumentation. 

For beskrivelse af Aarhus 2017-konjunkturbarometer se metodenotat herunder.

Danmarks Statistik har gemt den programmeringssløjfe, der har blevet anvendt til udvikling af Aarhus 2017-konjunkturbarometret. Det er ensbetydende med, at det er muligt for andre at få foretaget en særkørsel på Aarhus 2017s definition af de kreative erhverv. Derudover er det muligt for forskere at få adgang til data på mikroplan, hvilket muliggør en lang række analyser. Kontakt Danmarks Statistik for at høre mere. Kontaktoplysninger til Danmarks Statistiks forskerservice findes her.