Økonomiske effekter

Investering i kultur skaber værdi på mange områder - herunder også det økonomiske. Aarhus 2017 har undersøgt effekterne af den øgede turisme samt de beskæftigelsesmæssige effekter. Herudover er effekterne på de kreative erhverv også blevet undersøgt.  

Data og kilder:

More Creative:

Links til andre kilder:

Konjunkturbarometer for de kreative erhverv:

Aarhus 2017 har fået udviklet et Konjunkturbarometer, der måler på udviklingen i de kreative erhverv i Region Midtjylland. Læse mere om denne metode og find data her