Persondatapolitik

Persondatapolitik

Senest opdateret: 20-03-2018

1. Personoplysninger
Personoplysninger afgivet til Fonden Aarhus 2017 (”Aarhus 2017”) er beskyttet af den til enhver tid gældende lovgivning, herunder persondataloven samt databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven med ikrafttræden pr. 25. maj 2018. Aarhus 2017 indsamler oplysninger om interessenter, projektejere, sponsorer, partnere, leverandører og borgere. De omhandlede oplysninger omfatter følgende afhængigt af kategorien af registrerede:

• Navne
• Kontaktoplysninger
• Pasnumre
• CPR-numre og tilsvarende udenlandske personnumre (indsamles og behandles kun til opfyldelse af bogførings- og skatteretlige lovkrav og offentliggøres ikke)

Frivillige (ReThinkers) henvises til følgende side, for oplysninger om deres rettigheder: http://www.aarhus2017.dk/da/persondatarethinkers/

Aarhus 2017 har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter indsamlet persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

2. Dataansvarlige og databehandlere
Dataansvarlig er Fonden Aarhus 2017, Hack Kampmanns Plads 2, 2., 8000 Aarhus C, CVR-nr. 34731152. Som dataansvarlig har Aarhus 2017 ansvaret for at indsamle, opbevare og behandle oplysningerne om dig i overensstemmelse med persondataloven samt databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven med ikrafttræden pr. 25. maj 2018.

Aarhus 2017's databehandlere foretager behandling af personoplysninger, som var det Aarhus 2017 selv der forestod behandlingen i henhold til databehandleraftalen, som er indgået med databehandleren. Aarhus 2017's databehandlere har ligeledes i henhold til databehandleraftalen tavshedspligt. Følgende databehandlere behandler data på vegne af Aarhus 2017:

• Novicell, Søren Nymarks Vej 6, 8270 Højbjerg, Danmark, CVR-nr. 20297743
• Rambøll Management Consulting A/S, Olof Palmes Allé 20, 8200 Aarhus N, Danmark, CVR-nr. 60997918
• ITK, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C, CVR-nr. 55133018

3. Formål med indsamlingen
Der indsamles oplysninger til følgende formål:

• videregivelse af oplysninger til Aarhus Universitet, CVR-nr: 31119103, til brug for deres uafhængige forskningsbaserede evaluering af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 og eventuel yderligere evaluering og forskning i effekter af kultur- og byprojekter,
• afrapportering til offentlige og private organisationer, der har støttet Aarhus 2017 økonomisk, herunder private sponsorer, EU, Region Midtjylland, regionens 19 kommuner samt Slots- og Kulturstyrelsen 
• opfyldelse af lovkrav,
• offentliggørelse på Aarhus 2017’s hjemmeside i informationsøjemed og med henblik på vidensdeling,
• oplysninger fra eksterne projektejere indhentes med henblik på planlægning, koordinering, markedsføring, informationsvideregivelse for eksterne projekter som led i kulturhovedstadsprojektet,
• udsendelse af nyhedsbreve fsv. angår personer tilmeldt Aarhus 2017’s nyhedsbrev via hjemmesiden.

Aarhus 2017 behandler alene persondata, der er nødvendige og relevante i forhold til de ovenfor definerede formål, ligesom det løbende kontrolleres at de behandlede persondata ikke er urigtige eller vildledende.

Persondata slettes af Aarhus 2017, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, der udgjorde grundlagt for indsamlingen

4. Cookies
4.1. Hvad er en cookie?

Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten.

En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser. Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Denne hjemmeside anvender cookies, men du får information om, at vi sætter cookies, inden de sættes.

4.2. Cookies til statistik
Vi anvender Google Analytics til at samle statistik om brugerens adfærd på hjemmesiden. Informationerne bruger vi til at forstå brugernes adfærdsmønstre, så vi bedst muligt kan præsentere den relevante information for vores brugere.

4.3. Afvis eller slet cookies
Du kan altid afvise eller slette cookies på din computer via indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du bruger. Du skal dog være opmærksom på, at hjemmesiden ikke kan huske de valg, du foretager, hvis du afviser cookies.

4.4. Cookies fra vores samarbejdspartnere
Vores samarbejdspartnere, Facebook og Google anvender ligeledes cookies - de såkaldte tredjeparts-cookies. Formålet med denne type cookies er at sikre levering af målrettede online-annoncer.

Læs mere om cookieregler på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

5. Rettigheder for dig som registreret
Persondataloven giver dig som registreret følgende rettigheder:

• Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk databehandling (§§ 28 og 29), som opfyldt ved nærværende
• Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk (§ 31)
• Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§ 35)
• Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen (§ 37)

Du kan læse mere om persondatalovgivningen på www.datatilsynet.dk, herunder ved direkte henvendelse til Datatilsynet.

Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til:

Datatilsynet, Borgergade 28,5
1300 København K 
Tlf.: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18
Mail: dt@datatilsynet.dk