Vision og mission

Vision
Aarhus 2017 bruger kunst og kultur til at gentænke morgendagens udfordringer. 
 
Mission
Aarhus 2017 skaber bæredygtig udvikling – kulturel, menneskelig og økonomisk vækst - og inspirerer borgerne til at leve, arbejde og tage del i den europæiske region.

Langsigtede effektmål
 
Kulturelle:
  • Kultursektoren i Aarhus og Region Midtjylland er stærkere og mere mangfoldig.
  • Kultursamarbejde og udveksling mellem organisationer i regionen og europæiske partnere er øget.
 Image og identitet:
  • Aarhus og regionen har opnået øget synlighed i Danmark og Europa.
  • Den danske og europæiske befolknings kendskab til kulturtilbuddene i Aarhus og regionen er øget.
 Økonomiske:
  • Aarhus og regionen oplever en positiv økonomisk udvikling.
  • Aarhus og regionen er bedre til at tiltrække nationale og internationale turister og talent.
 Sociale:
  • Regionens indbyggere er mere aktive medborgere.
 Organisatoriske og politiske:
  • Tværinstitutionelle, tværsektorielle og tværfaglige samarbejder i regionen er styrket.
  • Kunst og kultur har en større betydning i regionen.
 Styring og finansiering:
  • Budgettet for Aarhus 2017 er ansvarligt forvaltet.

Læs mere i vores strategiske forretningsplan.

rethinkIMPACTS 2017
Læs mere om rethinkIMPACTS 2017, der varetager evalueringen af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.