Om data og baggrundsmateriale

I dokumentationen af Europæisk Kultur­hovedstad Aarhus 2017 er primært an­vendt data indsamlet af Fonden Aarhus 2017’s sekretariat med det formål løben­de at monitorere og følge udviklingen af de 442 projekter.

Aarhus 2017-sekretariatet har siden 2013 indsamlet monitoreringsdata en gang om året, og i 2017 blev dataindsamlingen udvidet til også at omfatte publikumstælling på de 628 events i Kulturhovedstadsprogram­met.

For at sikre data på alle fem effektområder er der endvidere anvendt data fra en række eksterne kilder herun­der Danmarks Statistik, VisitDenmark, COWI, VisitAarhus, Epinion, Meltwater, Infomedia, Seismonaut samt evaluerings­partnerskabet med Aarhus Universitet rethinkIMPACTS 2017.

Vi stiller hermed data til rådighed for offentligheden.  

Fonden Aarhus 2017 har samarbejdet med Aarhus Universitet om projektet rethinkIMPACTS 2017 med det formål at sikre en uafhængig forskningsbaseret evaluering af kulturhovedstadsåret. Se mere om projektet og find rethinkIMPACTS 2017’s resultater på http://projects.au.dk/aarhus2017/