Vores værdier

Vi har lagt os fast på de tre kerneværdier: DEMOKRATI, MANGFOLDIGHED og BÆREDYGTIGHED. Disse tre værdier lader vi møde hinanden i demonstrationer, eksperimenter og prototyper på kryds og tværs i vores program.

Når vi taler om BÆREDYGTIGHED, mener vi både miljøet og samfundet. Vi er af den opfattelse, at de hænger uløseligt sammen. Danmark er bygget på naturskabte ressourcer og bæredygtig energi. Vi er afhængige af den bæredygtige sektors evner og innovation samt forskning og afprøvning for at skabe vækst og bevare vores økonomiske fordele og vores naturressourcer.

Download Aarhus Sustainability Model

Ved MANGFOLDIGHED forstår vi andre kulturer end vores egen, men vi skal også være opmærksomme på dem, der inden for vores eget samfund har brug for muligheder for at leve forskelligt fra flertallet. Vi tror på, at tolerance i kombination med innovative ideer om fremtidens måder at leve på rummer nogle af svarene på disse udfordringer.

Den danske udgave af DEMOKRATI hænger uløseligt sammen med de særlige danske egenskaber fællesskab og samarbejde. Fælles indsats, samarbejde, fælles beslutninger, samarbejde om fælles tilgange til at løse problemer, fællesskab om at have det sjovt og om at planlægge fremtiden er det fundament, vores kulturhovedstadsår bygger på.

DEMOKRATI er det bærende princip. Det som understøtter alt andet. I et samfund, som både rummer det sekulære og det historisk-religiøse perspektiv, bruger vi året til at undersøge og gentænke Luthers reformation, og til at stille væsentlige spørgsmål til religionens rolle i et moderne samfund.