Konkurrencebetingelser - Rethink the Hit

Regler for deltagelse i sangkonkurrencen Rethink the Hit

- Konkurrencen Rethink the Hit foregår fra 18. april – 27. maj 2016.

- Deltagelse i konkurrencen er gratis.

- Det er tilladt at deltage flere gange i Rethink the Hit, men kun med ét bud pr. sang.

- Deadline for indsendelse af konkurrencebidrag er 11. maj 2016.

- Deltageren kan bearbejde/omfortolke/gentænke de pågældende sange – men deltageren har ingen krav på værksandele for så vidt angår Koda & NCB., og herunder heller ikke tilladelse til udgivelse af det bearbejdede værk.

- Ophavsmanden har krav på at blive navngivet/krediteret i overensstemmelse med, hvad god skik kræver, og værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens musikalske, tekstmæssige eller anden kunstneriske anseelse og egenart.

- Deltager skal overholde bestemmelserne omkring droit moral (ingen politisk, religiøs eller pornografisk sammenblanding).

- Der må ikke bruges samples af eksempelvis de originale indspilninger, STEMS eller fra andre ikke-clearede kilder.

Læs mere om Ophavsretsloven her: http://www.koda.dk/omkoda/ophavsret/hvad-er-ophavsret/

- Al deltagelse skal foregå med eget navn og egne kontaktoplysninger. Brug af andres eller falske oplysninger vil føre til øjeblikkelig udelukkelse.

- Længde på indsendte bidrag: Deltageren må lave versionen lige præcis så kort, som vedkommende ønsker, men længden må ikke overstige det originale nummers længde.

- De indsendte konkurrencebidrag er eksklusivt tilgængelige på Aarhus 2017s hjemmeside i konkurrenceperioden.

- I konkurrencens to sidste uger udvælges de bedste bidrag af et panel af musikeksperter, hvorefter Formiddag på 4’erens lyttere kan stemme på deres yndlingsfortolkning på Aarhus 2017s hjemmeside. Lytterstemmerne afgør placeringerne i konkurrencen. Det bidrag, der opnår flest stemmer fra lytterne, bliver kåret som vinder af Rethink the Hit konkurrencen.

- Der er præmier til de tre bedst placerede i konkurrencen:
1. præmie: 25.000 kr. og et karrierevejledningsforløb hos Promus
2. præmie: 15.000 kr.
3. præmie: 10.000 kr.

- Præmien uddeles til den person, der har indsendt konkurrencebidraget. Hvis bidraget er indsendt af en gruppe, vinder gruppen én samlet præmie. Der er således ikke en individuel præmie til hver af gruppens medlemmer.

- Præmier i denne konkurrence er skattepligtige, og vinderne skal opgive præmien til SKAT.

- Konkurrenceparterne forbeholder sig retten til at bruge lyd og billeder fra konkurrencen i alle tænkelige medier, både under konkurrencen og efterfølgende. Dette accepterer man automatisk, når man deltager i konkurrencen. Der udbetales ikke vederlag for dette.

- Konkurrenceparterne forbeholder sig retten til, uden forudgående varsel, at ændre i konkurrenceregler, også mens konkurrencen finder sted.

- Konkurrenceparterne forbeholder sig retten til ikke at godtage indsendt indhold, der er i modstrid med konkurrencebetingelserne.

- Ansatte i Fonden Aarhus 2017 og Danmarks Radio må ikke deltage i konkurrencen.

- Skulle der i konkurrenceforløbet opstå tvivl om konkurrencebetingelserne, afgør Aarhus 2017, hvordan de skal efterleves. Aarhus 2017s afgørelser i forbindelse med denne konkurrence er endelige.