Urban lab

Præsenteret af Randers, Viborg og Horsens Kommune

Med Urban Lab har otte områder i Region Midtjylland besluttet sig for at sætte en ny dagsorden for udvikling af byrummet og livet i byen. De otte kommuner står overfor en række fælles udfordringer i forbindelse med byudvikling og vil med Urban Lab sikre social og strukturel kvalitet i fremtidens byrum.

Dette sker ved to konferencer. Den ene konference ’City Life Without People – The Sensing of Urban Space’ fokuserer på udvikling af permanente byrum, mens konferencen ’Future Urban Spaces – Rethink the Solutions’ præsenterer projektresultater fra perioden 2014-2017 og udpeger fremtidens bymæssige udfordringer.