THE CATALYST EXPERIMENT

Præsenteret af Project Art Writing og Aarhus Litteraturcenter

THE CATALYST EXPERIMENT er et interdisciplinært møde, hvorunder anerkendte kunstnere, der alle har en skrivepraksis såvel som en konceptuel visuel praksis, bidrager med art writing og værker, der udspringer af under-
søgelser vedrørende skrift, sprog og billeddannelse.

THE CATALYST EXPERIMENT står på den grundlæggende antagelse inden for området, at art writing er stedet, hvor tekstens æstetik folder sig jævnbyrdigt ud sammen med andre æstetiske udtryk så som billede, form, lyd og/eller krop. Denne position anerkender mødets, snitfladens og udvekslingens gensidigt katalyserende kvaliteter på samme måde, som RETHINK-temaet gør det ved at forstå kulturhovedstadsindsatsen som en gigantisk katalysator og lade den vision løbe som en rød tråd i gennem kulturhovedstadssamarbejdet.

THE CATALYST EXPERIMENT er et udstillingsformat, der blander medier, for derved at katalysere, blotlægge og undersøge sammenblandingernes æstetiske potentialer.
Seks drevne billedkunstnere og art-writere mødtes til en ugelang workshop i Aarhus i juni måned for i fællesskab at konceptualisere den fysiske udstillings galleri-show og et stedspecifikt indgreb.

De samme kunstnere bidrager desuden med nyskrevne essays til den fælles bog, der underøger, hvad art-writing anno 2017 er. Bogen er på godt 150 sider og den indeholder desuden tekster af Maria Fusco, som siden Project Art Writings fødsel i 2013, har været projektets teoretiske ankerkvinde og Trine Rytter Andersen, i sin egenskab af projektleder og kurator.

Om udstillingen
Her vises værker af Jesper Rasmussen (DK/Aarhus), Lise Harlev (DK/Berlin), Morten Søndergaard (DK/Paris og Pietrasanta), Magnus Bärtås (SE/Stockholm), Corin Sworn (UK/Glasgow) og Juan Cruz (ES/London).

Alle er anerkendte kunstnere, som på forskellig vis er eller har været tilknyttede uddannelser på højere læreranstalter rundt om i Europa. Jesper Rasmussen har gennem 10 været rektor for Det Jyske kunstakademi, og han er en toneangivende figur i det aarhusianske kunstmiljø. Morten Søndergaard, der også er en kendt digter, bor nu i Italien og plejer tætte bånd til Aarhus. Lise Harlev er født i Odense og uddannet som billedkunstner på Det Fynske Kunstakademi. Hun har længe boet i Berlin og har flere gange udstillet i Aarhus. Magnus Bärtås, Corin Sworn og Juan Cruz udstiller for første gang i Danmark. Alle tre har internationale kunstnerkarrierer og ansættelser ved universiteter i hhv. Stockholm, Glasgow og London.

DATO
1. september – 30. september

VENUE
KH7artspace, Sydhavnsgade 7, Aarhus Havn

PUBLIKUM
Alle