The Garden

MEGA EVENT OG TRIENNALE
Præsenteret af ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum lancerer den nye ARoS triennale med THE GARDEN – End of Times, Beginning of Times.

Temaet, der udforskes tre steder, reflekterer over menneskehedens skildringer og ændringer af naturen. THE GARDEN bliver den største udstilling hidtil lavet af museet og i Aarhus. Spredt over flere steder rundt omkring i byen, blandt andet to større gallerirum på ARoS og langs fire kilometer af byens kyst, vil triennalen vise værker af udvalgte internationale kunstnere.

FORTID, der ser på landskabstraditionen og skildrer naturen set i kunstens og idéhistoriens optik, præsenteres på ARoS Aarhus Kunstmuseum. Afsættet for udstillingen er den barokke havearkitektur fra midten af 1600-tallet, den tyske romantik fra starten af 1800-tallet, modernismens gennembrud i begyndelsen af det 20. århundrede samt 1960'ernes Land Art (stedsbestemt kunst).

NUTID finder sted i byrummet i Aarhus og fokuserer på aktuelle kunstneriske undersøgelser af naturens status i samfundet og dens rolle i den nye globale verden, der kendetegnes af enorme demografiske forandringer, folkespredninger, immigration og bevægelser i global kapital.

FREMTID præsenteres langs fire kilometer af kysten som en række udendørs installationer. Her afsløres en række nye udfordringer, som mennesket står over for på tærsklen til den antropocæne tid, en æra, der punkterer vores nostalgiske forestilling om menneskets særlige forhold til naturen som en passiv romantisk entitet.

FORTID
DATO
8. april – 10. september

VENUE
ARoS Kunstmuseum, Aarhus

PUBLIKUM
Alle

NUTID OG FREMTID
DATO
3. juni – 30. juli

VENUE
Aarhus City / Aarhus Havn

PUBLIKUM
Alle