Rethink Tallship Restoration 2002-2017

Præsenteret af Fregatten Jylland

Ebeltoft er vært for en international konference om bevarelse af gamle søfartøjer med henblik på at undersøge nye tilgange og metoder til bevarelse af den maritime kulturarv og historiske fartøjer. Konferencen forholder sig til de resultater og idéer, der fremkom under den Europæiske Maritime Kulturarvskonference i Barcelona i 2001, som resulterede i Barcelona Charteret af 2003, der angiver retningslinjer for maritim bevarelse.

De seneste 15 år har praktiske erfaringer og teknologiske fremskridt ledt til nye tilgange og ny indsigt, og ved at dele erfaringer og visioner er vi blevet bedre til at beskytte traditionelle skibe, både som kunstværker og som historiske kilder. Ikke desto mindre er skibsbyggerihåndværket og denne vidensdeling truet, og det samme gælder for de historiske fartøjer. Aarhus 2017-konferencen fremsætter en redningsplan for den viden og ekspertise, disse fartøjer repræsenterer, samt for den europæiske historie, de er udtryk for.

DATO
21. - 23. juni

VENUE
Fregatten Jylland, Ebeltoft

PUBLIKUM
Voksne