Rethink Museums

Præsenteret af MMEX

Rethink Museums gentænker museet ved at lade samlinger og historier manifestere sig i det offentlige rum for at nå folk, hvor de færdes i deres hverdag. På gaden, på toget og ude i naturen.

Museer bugner af historier om vores fælles fortid, nutid og fremtid, men historierne fortolkes og debatteres oftest inden for museets snævre rammer. Rethink Museums udfordrer denne tradition ved hjælp af ny teknologi, der skaber spændende nye oplevelser for offentligheden og museumsgæsterne.