Æreløse rakkere og udstødte natmandsfolk i Danmark

Præsenteret af Ringkøbing-Skjern Museum

Ikke alle er lige i Danmark! Dette faktum har resulteret i mange tragiske skæbner, men også i en helt særlig minoritetskultur, som vi går tæt på i denne banebrydende og konfronterende udstilling. At blive udelukket fra samfundet har været en del af menneskets kultur i århundreder.

I Danmark blev dette afspejlet i en skelnen mellem hæderlige og æreløse personer. Blandt de sidste var natmændene, der udførte vigtige opgaver for lokalsamfundet, men fik en hård medfart som tak. Opgaver, som samfundet fandt frastødende og uværdige, blev denne gruppes levevej. Ingen anstændig borger ville have nogen kontakt med dem, og de blev holdt uden for det etablerede samfund.

Marginaliseringen af visse grupper resulterede oftest i problemer og fordomme. Fra 1500-tallet til begyndelsen af 1900-tallet var der store sociale spændinger mellem samfundsgrupper – også i Danmark.

DATO
1. april – 20. oktober

VENUE
Bundsbæk Mølle, Skjern

PUBLIKUM
Alle