Rethink Urban Habitats

Præsenteret af Naturhistorisk Museum Aarhus

Byen skal ikke bare være et hjemsted for mennesker. Det skal den også være for alle andre fantastiske arter, som bebor vores del af verden. Ikke mindst for arter, som FN, EU og Danmark har forpligtet sig til at sikre mod tilbagegang inden 2020.

Rethink Urban Habitats aktiverer byen som levested for disse arter. Dyr og planter mangler plads i Danmark, men vi kan give dem nye levesteder i byen! Ikke på bekostning af mennesker, men til gavn og glæde for mennesker. Det er det, der gør hele forskellen. Inde i byen tager naturen ikke plads fra mennesker. Naturen giver plads, og den giver glæde og livskvalitet, hvad enten det handler om de gamle egetræer i parken, den blomstrende vedbend, den knitrende husrødstjert eller de vilde bier i blomsterbedet. Byens levesteder udvikler byen til en vidunderlig fremtid fuld af natur.

DATO
Fra maj og resten af året

VENUE
Forskellige steder i Aarhus

PUBLIKUM
Alle