Grasslands

Præsenteret af Lene Noer, Birgitte Kristensen og beboerne i Selde, Åsted, Junget og Thorum

GRASSLANDS er et borgerinddragende kunstprojekt på Fursundegnen i forbindelse Europæisk Kulturby 2017, sombestår i realiseringen af en række stedsspecifikke værker skabt af danske og internationale kunstnere, et 3-dages seminar med fokus på kunstneriske metoder og erfaringer samt udgivelsen af en dokumenterende, diskuterende og perspektiverende publikation på det lokale forlag Wunderbuch.

GRASSLANDS produktion af stedsspecifikke værker finder sted forår/sommer 2017
- et nyt bytorv/mødested i landsbyen Junget udført i genbrugssten fra huse nedrevet i området (permanent, støttet af Aarhus2017, Skive Kommune, Statens Kunstfond og Realdania).

7007 OAKS i forbindelse med en ny byskov i Thorum, egetræer ledsaget af en basaltsten spreder sig til hele egnen efter borgernes anvisninger og som forbinder sig til kunstneren Joseph Beuys globale værk ‘7000 Oaks’ (støttet af Aahus2017 og Landsbyudviklingspuljen).

RADIUS - et internationalt symposium, hvor en række danske og internationale kunstnere sammen og hver især skaber stedsspecifikke, borgerinvolverende værker med fokus på et landområde med en RADIUS på én kilometer med centrum i landsbyen Åsted.

RADIUS tager udgangspunkt i landsbyen Åsted og det omgivende landskab i en radius på én kilometer. Indenfor dette afgrænsede område vil danske og internationale kunstnere i samarbejde med lokale samt andre relevante fagfolk nærstudere og dykke ned i stedets ’dna’ og sammen eller hver for sig udvikle stedsspecifikke værker.

Kunstnerne er; Deirdre O’Mahony (IR), Line Sandvad Mengers (DK),), Sjoerd Wagener (NL), Linda Straub CZ, Mathias Straub (D) og Morten og Jens (DK).

Sjoerd Wagener beskriverPeerGroups arbejde således;
Instead of starting with a concept, the research starts with a fascination. During the research phase the results will be presented regularly to the people connected to the site. PeerGroup searches for artistic ways to do this; they create something tangible to share with the inhabitants. With the reactions to these provisional presentations, their search query can be specified and refined. To do this properly, they have to delay the development of ideas towards the final shape.

Ambition med RADIUS er at skabe grundlag for en dialogbaseret æstetisk proces, som bringer historie, fortællinger og positioneringer frem, der kan tilvejebringe ideer til en alternativ fremtid for befolkningen i landsbyen.

RURAL FORUM MIDTJYLLAND – kan kunst fremme udviklingen i landdistrikter?, det intensive kunstneriske fokus på området vil blive rundet af med et 3-dages seminar, hvor resultaterne af RADIUS samt projekterne i de øvrige landsbyer vil blive præsenteret. seminaret vil have fokus på udveksling af kunstneriske metoder og erfaringer og vil ud over kunstnere og teoretikere inddrage lokale borgere, landmænd og andre erhvervsdrivende, politikere kommunalt, nationalt samt på Europæisk plan, embedsmænd fra landbrugsministeriet, forskere samt andre fagfolk på området.

Seminaret finder sted på middelalderborgen Østergård beliggende ved Åsted d. 1-3 september 2017 og organiseres af Henk Keizer (NL).

Som opfølgning på RADIUS projektet, seminaret samt de permanente værker i Junget og Thorum samt de tidligere værker i Selde udgives en bog på det lokale prisvindende forlag Wunderbuch. Bogen dokumenterer, diskuterer og perspektiverer det samlede GRASSLANDS projekt.

DATO
Hele året

VENUE
Forskellige steder i og omkring Skive – Selde, Åsted, Junget og Thorum

PUBLIKUM
Alle