Design for Diversity

Præsenteret af Specialområdet Autisme i Region Midtjylland

En særlig bolig. Et lille, moderne, mobilt hus designet af arkitekter i en stræben efter kvalitet med vægt på æstetik og på at skabe specialdesignede løsninger for mennesker, der lever med autisme. Bygget af smukke materialer, der er tilpasset det særlige miljø, og mulighed for at skalere efter behov. Bygningerne er mobile og kan flyttes til de steder, hvor der er brug for dem.

Specialområdet Autisme i Region Midtjylland har udviklet dette boligkoncept for personer, der lever med autisme-relaterede udfordringer. Huset gentænker i høj grad de fysiske rammer ved at indarbejde erfaring og viden om autismevenligt byggeri i boligen. Målet er gennem arkitekturen at skabe større grad af uafhængighed og at bryde med den konventionelle ide om, hvordan denne ofte marginaliserede gruppe mennesker bør bo og være i samfundet. Ved at designe boliger med fokus på mangfoldighed bliver det muligt for personer med autisme at bo i fællesskaber og samtidig hver for sig.

Boligerne er tegnet af Pluskontoret Arkitekter.

DATO
Marts / November

VENUE
Godsbanen, Aarhus

PUBLIKUM
Alle