Architecture moves

Præsenteret af Arkitektskolen Aarhus

ARKITEKTSKOLEN AARHUS GIVER BUD PÅ FREMTIDEN I REGION MIDTJYLLAND

Klimaforandringer, ressourceknaphed, affolkning i nogle områder og ekstrem befolkningskoncentration andre steder. Det er nogle af de globale udfordringer vi står overfor. Med udstillingen Architecture Moves giver 140 kandidatstuderende fra Arkitektskolen Aarhus bud på, hvordan arkitekturen kan bidrage til at løse udfordringerne på lokalt plan og gøre hverdagen endnu bedre for borgerne i Region Midtjylland. Projekterne er blevet til i tæt dialog med lokale kræfter og med inspiration fra internationale eksperter.

Udstillingen åbner i Vennelystparken den 25. august kl. 16:00 i forbindelsen med Aarhus Festuge Aarhus Festuge og er arkitektskolens bidrag til Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017. Ud over pavilloner, installationer, tegninger og modeller byder udstillingen blandt andet på rundvisninger, oplæg – og fællesspisning.

Blandt de emner, som de studerende har arbejdet med, er fremtidig mobilitet og bosætning i regionen. Desuden er der bud på, hvordan kan vi indrette landsbyerne, så de er i stand til både at kunne skrumpe og vokse alt efter behov og fortsat fungere. Og på hvordan fremtidens landområder gøres mere attraktive for de nuværende borgere og samtidig tiltrække nye? Blandt andet blandt gennem tilførsel af ny fødevareproduktion.

En indgående registrering af Anholts topografi er omsat til en digitalt udformet pavillon, som giver et indblik i de nye teknologiers potentialer. Endelig sætter en række visualiserede utopier fokus på tidens miljømæssige udfordringer og behovet for bæredygtige løsninger. Gennem arkitektoniske eksperimenter og kritiske scenarier udfordres de samfundsmæssige og arkitektoniske konventioner og bidrager til, at vi gentænker – og i nogle tilfælde nytænker.

Samtidig med aktiviteterne i Vennelystparken vises udstillingen Naar Vandet Kommer i arkitektskolens udstillingsbygning, Nørreport 22. Den er en arkitektonisk kommentar til klimaændringer og bosætningsmønstre og viser, hvordan forstaden Lystrup ser ud som tør by, og hvordan byen ændrer sig, når vandet tager over. Lystrup fik i 2012 et skybrud, der skabte oversvømmelser af både veje og bygninger. To gange i løbet af udstillingen er der Den Blå Time, hvor udstillingsrummet forvandles til et blåt skybrud ved hjælp af lys og røg. Det sker når mørket falder på den 25. august og den 11. september.

Med udstillingen håber Arkitektskolen Aarhus at bidrage til dialog og debat om fremtiden i Region Midtjylland.

Udstillingen åbner i forbindelse med Aarhus Festuge den 25. august og er åben frem til den 15.september. Fra 11.-15. september indgår den i arkitekturbiennalen Rising Architecture Week og bliver her udvidet med Letters to the Parliament, hvor arkitektstuderende og praktiserede arkitekter har skrevet personlige breve til ministre eller medlemmer af Folketinget med ideer og inspiration. Nogle af forslagene vil blive drøftet med folketingsmedlemmer på åbningsdagen den 11. september.

Architecture Moves er sponsoreret af Fonden Aarhus 2017, BL – Danmarks Almene Boliger og Aarhus Kommune.

DATO
25. august – 15. september 2017

VENUE
Nørrebrogade og Vennelystparken i Aarhus

PUBLIKUM
Alle