European Youth Consensus: A Summit of Young People in Europe

Præsenteret af Børn og Unge, Aarhus Kommune og Aarhus Unge Byråd

EYC2017 samler unge europæere til diskussion om børn og unges rettigheder, som de er defineret i FN's Børnekonvention.

EYC2017 ser nærmere på demokrati og medborgerskab for at understrege, hvor vigtig kulturel mangfoldighed er i vores stræben efter demokrati og fastholdelse af rettigheder. Målet med EYC2017 er at give unge en stærkere og tydeligere stemme i det kulturelle og politiske Europa ved at skabe en platform, hvor unge kan diskutere og udvikle deres demokratiske deltagelse.

Forud for EYC2017 etableres der virtuelle netværk blandt deltagerne, der forbereder dem til eventen både professionelt og socialt. Håbet er, at fremtidige Europæiske Kulturhovedstæder vil videreføre konceptet bag EYC2017.

DATO
10. – 14. september

VENUE
Aarhus

PUBLIKUM
Unge