Socle du Monde: Kapitel 5

Socle du Monde: Kapitel 5

Ophobinger af nøgne kroppe breder sig som organiske helheder over billedfladen i Spencer Tunicks smukke fotografier der bebor kapitel 5. Ligesom Manzoni bruger Tunick kroppen som materiale i sine kunstværker og omdanner dem undervejs til noget andet, noget der ikke lader sig indfange af en genre som værende blot et foto eller en dokumenteret performance. Kroppene transformerer sig til levende skulpturer i Tunicks grupperinger og vores faste opfattelse af begreber som natur, kultur, privat og offentlig sættes i spil på nye måder når vi møder hans værker.

Kapitlet viser nye stedsspecifikke fotos hvor han har brugt Manzonis Magiske Sokkel og Socle du Monde som udgangspunkt for sine kropslige skulpturer.

For yderligere info, kontakt: 
Thilde Nyborg Nielsen, Kurator på HEART 
Mail: tnn@heartmus.dk
www.socledumonde.org

DATO
22. april – 27. august

VENUE
HEART Herning Museum of Contemporary Art

PUBLIKUM
Alle