Kunsten at skabe plads til alle

Handicap, kultur og erhverv var omdrejningspunktet for et spændende møde mellem den græsk-britiske kunstner Mikhail Karikis og ejer af virksomheden Pressalit Dan Boyter. I forlængelse heraf har vi bedt Dan Boyter om at fortælle os om hans engagement i mangfoldighed og om at gøre en forskel i krydsfeltet mellem erhverv og kultur.

Fra midt september til starten af oktober viste vi Mikhail Karikis store videoinstallation ”The Chalk Factory” i Aarhus 2017’s galleri O’Space. Her kunne publikum opleve en dag i produktionen på en japansk kridtfabrik, hvor de ansatte overvejende er personer med mentale handicap. Karikis har gennem en årrække skabt kunstprojekter, der sætter spot på arbejdsrettigheder og i ”The Chalk Factory” sættes fokus på de handicappedes relation til arbejdsmarkedet, og deres behov for at føle sig brugbare og værdsatte som arbejdskraft. Det var netop disse værdier, som var omdrejningspunktet, da kunstneren præsenterede sin udstilling for en meget interesseret Dan Boyter.

Dan Boyter satte stor pris på mødet med Karikis og fortæller om, hvordan det som virksomhedsejer var spændende at opleve et værk, der peger på en mulig gentænkning af mulighederne for at inkludere handikappede i en produktionsvirksomhed: ”Karikis bruger kunsten til at komme med et budskab om, hvordan man også kan bygge en fabrik op. Hvordan man også kan bygge en produktion, hvilket rum man kan skabe med en produktion og hvilken form for miljø man kan skabe, så der er en masse fagligt virksomhedsmæssigt, der er lagt ind i værket. Det synes jeg er enormt spændende, når en kunstner kan det.”

En rummelig virksomhed
I 2015 trådte Dan Boyter ud af den aktive direktion hos Pressalit, men er stadig medejer og bestyrelsesmedlem i virksomheden, samtidig med at han har dedikeret sig til bestyrelsesarbejde for blandt andet Danmarks Radio, ARoS og Moesgaard. For nylig har han tilføjet endnu en tillidspost som formand for Kaospiloterne. Sammen med sin bror Kim er Dan Boyter tredje generation af ejere af familievirksomheden Pressalit, der producerer toiletsæder og en Care-linje med bad- og køkkenløsninger rettet mod fysisk handicappede. ”For Pressalit har det derfor været naturligt i forlængelse af Pressalit Cares slogan - keep living - at støtte Parasport Danmark, det tidligere Dansk Handicap Idræts-Forbund,” siger Dan Boyter for hvem rummelighed personligt spiller en stor rolle.

I Pressalit har man defineret rummelige områder, hvor personer er ansat på særlige vilkår. En strategi, som kan føres helt tilbage til Dan Boyters farfar, der skabte virksomheden i 1954. Dan Boyter fortæller: ”Hos Pressalit har vi i mange år arbejdet med at skabe det, man ville kalde en mangfoldig virksomhed. Udgangspunktet var i virkeligheden blot den menneskelige grundholdning: At hvis man gerne ville arbejde og hermed yde en indsats for virksomheden, så var der principielt plads til alle.”

Sideløbende med Pressalits hovedsponsorat af Parasport Danmark har Dan Boyter engageret sig i en række kulturinstitutioner og forskellige CSR-initiativer, bl.a. som ambassadør for Kofoeds Skole, og som formand for Dialogforum for samfundsansvar og vækst nedsat af daværende erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Kulturel mangfoldighed og kreativ nytænkning
Kulturlivets mangfoldighed og den kreative branches tilgange har været en tiltrækkende faktor for Dan Boyters arbejde i kulturinstitutionernes bestyrelser. Selv siger han: ”Jeg synes, det har været fedt, og det har været meget berigende. Jeg har mødt en masse spændende mennesker, der har en anden form for faglighed, så jeg har lært meget på den front.” Og her har han kunnet bidrage med sin ledelsesmæssige baggrund. Boyter fortæller: ”Det, jeg synes er ekstremt spændende i bestyrelsesarbejdet er at sikre, at alle kompetencer er tilstede i de forskellige opgaveløsninger”. Som formand for Den Jyske Opera var han eksempelvis med til at ansætte ny operachef af to omgange og i nedsættelsen af ansættelsesudvalget kom Dan Boyters ledelsesmæssige erfaring også i spil: ”Det, at finde ud af, hvad er der reelt behov for her, få et commitment til det, og så at arbejde frem mod at finde den rette person, det er jo sådan nogle kompetencer, jeg har med.”

Kulturen og kunsten kan, ifølge Dan Boyter, også bruges som inspiration til at gentænke ledelsesmæssige opgaver og kan ligeledes give indspark til nye perspektiver i forhold til at anskue en virksomhed. Det har derfor været naturligt for Dan Boyter at bruge hovedsponsoratet af Parasport Danmark aktivt i virksomheden til at inspirere og motivere ved at lade topatleterne mødes med medarbejderne. Dan Boyter forklarer: ”Hele keep living-sloganet bliver understreget i den sammenhæng; for en ung fyr, som har vundet adskillige medaljer og er verdensmester kan stå der, manglende et ben, men det er bare ikke det, man ser. Det er ikke det, der er hans barriere.”

Vindue til fremtiden
Dan Boyter er meget optaget af arven efter Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 og af spørgsmålet om legacy: ”Generelt synes jeg, at kulturhovedstadsåret har været med til at booste byen og hele vores region som attraktiv og spændende på alle niveauer. Aarhus 2017 har været med til at skabe et mere internationalt miljø - fordi vi er en by, der kigger ud i verden. Det har stor betydning for erhvervslivet. Og det har været fantastisk med den enorme omtale Aarhus har fået i internationale medier. Nu kigger verden også på os.” Dan Boyter ser ikke udløbet af 2017 og dermed kulturhovedstadsåret som værende afslutningen på det arbejde, der er blevet igangsat i hele regionen: ”Kulturhovedstadsprojektåret er ikke et punktum, men et vindue til fremtiden,” tilføjer han.

Læs mere om Mikhail Karikis og The Chalk Factory her

Læs mere om Pressalit her