Fælles om fremtidens by

Udvikling af fremtidens byrum kræver samarbejde med nye aktører og kreative tilgange. Partnere i Aarhus 2017 gentænker deres tilgang til byudvikling, og skaber visioner og nye rammer for liveability i byens rum.


De optimale rammer for liveability skabes i et samspil mellem mennesket og dets omgivelser, fortæller Claus Hommelhoff, Senior Formuerådgiver og Stifter i Formuepleje A/S: ”Liveability som tema for Aarhus 2017 er vigtigt, fordi hele verden kunne få noget ud af at bo i samspil med naturen, sæsonen, livet, mulighederne og hinanden”. Formuepleje A/S er Danmarks største privatejede kapitalforvalter og arbejder med investering og rådgivning af virksomhedens kunder. Virksomheden er grundlagt i Aarhus, og byen er et oplagt sted at dyrke og udvikle liveability-tanken, fortsætter Claus Hommelhoff: ”Her er gå-på-modet og energien til at ville, begejstringen til at turde og rammerne til at kunne udvikle. Aarhus har den positive energi og livsopfattelse, der skal til for at sige ja til at ville finde nye veje for livskvaliteten”. Ifølge Claus Hommelhoff handler liveability-tanken om at tænke i helheder: ”Det kan lade sig gøre at få bygningernes fysik og stil til at harmonere med det udendørs, den lokale historie og naturlige rammer. Kunsten er at skabe en balance, hvor man passer mennesket ind midt mellem alt dét, vi kan være herre over og dét, vi ikke kan være herre over. Det giver den spændende udfordring for bygherre og bolig-projektfolk at få friheden til at sprudle, men beholde den trygge nærhed. Begge dele skal i sidste ende være til fordel for beboerne”. Udfordringen ved at tænke de mange forskellige elementer sammen håndteres bedst med et smil: ”Det er en god ide at vænne sig til at starte projekter med det berømte lokale smil og tænke: Hvad kan de naturlige sammenhænge give os akkurat her, som gør, at vi kan føle os både frie og sikre, og så vi ikke slider vores leverum op? Det er nemlig først, når vi føler os hjemme, vi lever i balance” tilføjer Claus Hommelhoff.


Inspiration og samarbejde
For ejendoms- og projektudviklingsselskabet bricks A/S er liveability en afgørende del at tænke ind i selskabets aktuelle projekter. Selskabets store udviklingsprojekt, Nicolinehus, på Aarhus Ø og højhusbyggeri på Frederiks Plads har som vigtigt element at kombinere erhverv og boliger, så der skabes nyt liv i området og samtidig skabes bedre forbindelse mellem bydele. ”En virksomhed som vores har en forpligtelse til at bakke op om kulturen. Det går hånd i hånd. Jo bedre kommune, arkitekter, bygherrer og kreative miljøer arbejder sammen, jo større værdi for dem, der skal se og være i det, man skaber. Det er tydeligere end nogensinde, hvor godt samarbejdet er, og Aarhus er på vej til en fantastisk fremtid, hvor man er på fælles vej” fortæller Martin Busk, medejer og direktør i bricks A/S. Han mener, at kontakten til kreative vækstlag er afgørende for at få succes som ejendomsselskab: ”Der er rigtig mange spændende grupper af unge, kreative mennesker i Aarhus. De er vigtige at have med, fordi de skaber liv og dynamik”. De forskellige interessenter giver andre indgangsvinkler for virksomheden til at drøfte, hvad man kan forestille sig i fremtidens byrum. ”Det er altid godt at lytte”, tilføjer Martin Busk, ”Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 er med til at vi løfter os. I bricks vil vi gerne arbejde for, at borgerne er loyale og stolte over deres by. Her har året som Europæisk Kulturhovedstad en aktiv rolle i at det ikke er nord-, syd-, øst- og vestbyen. Vi er på vej til, at Aarhus smelter sammen i ét”.

Når CASA A/S arbejder med at skabe liveability, handler det om udvikling af byrum, boliger, erhverv og tilhørende grønne udearealer, som skaber værdi både for byen, bygherren og beboerne. Udviklings- og entrepenørselskabet er engageret i en række projekter, som afspejler tidens tendens til, at stadigt flere ønsker at bo midt i kultur- og byliv. CASA konverterer erhvervsfunktioner til boliger i det velkendte Scandinavian Center i centrum af Aarhus. De nye ungdomsboliger får altaner og fælles gårdmiljø, og tilbyder byens studerende at bo i en moderne type kollegie, hvor beboerne lever tæt sammen, men i mindre selvstændige boliger. Under opsejling er også udviklingsprojektet Valdemars Have, hvor en tidligere offentlig administrationsbygning omdannes til ejerboliger beliggende i en ny grøn byhave. Den skrånende grund tæt ved Scandinavian Center fungerer byplanmæssigt som et bindeled mellem Godsbaneområdet og den høje del af Aarhus, hvor Rådhuset, Musikhuset og ARoS ligger. Valdemars Have får flere etagers terrænfald og skaber udover forbindelse mellem bydele, samtidig en tilbagetrukket grøn oase med plads til privatliv, fordybelse og socialt samvær for områdets beboere. Administrerende direktør i CASA, Michael Mortensen, fortæller: ”Med de mange projekter, som CASA har i pipeline og under opførelse i Aarhus, er vi i permanent dialog med en bred gruppe interessenter, beslutningstagere og samarbejdspartnere. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at byde ind med kreative løsninger, der bidrager til at forene interesser og sammen udvikle nye spændende bydele”.


Fakta

// Et af kulturhovedstadsårets temaer er Liveability, forstået som rammerne om menneskers liv, arbejde og tænkning.

// Gennem kulturhovedstadsåret sætter vi fokus på hvordan vi kan fremme liveability i udviklingen af fremtidens byer.

// Til konferencen RISING Architecture Week kan du få indblik i innovative tilgange til byudvikling og liveability. Konferencen byder på spændende challenges og oplæg fra blandt andre den verdenskendte danske arkitekt Jan Gehl og stadsarkitekt i Aarhus, Stephen Willacy samt en række internationale oplægsholdere. Konferencen finder sted i Aarhus fra 11.-15. september. Læs mere om eventen her.