Et rigt kulturliv skaffer virksomhederne nye medarbejdere

Kulturelle netværk bringer virksomhederne i kontakt med potentielle medarbejdere, som de ellers ikke ville møde. De ansatte ser det som noget værdifuldt, hvis deres arbejdsplads tænker på andet end hård business.

De aarhusianske og midtjyske virksomheder er på en stadig jagt efter de nye, talentfulde medarbejdere, som er en forudsætning for en fortsat vækst. Og det er ikke længere nok at lokke med penge, hvis man skal have fat de bedste hoveder og hænder.

Det er ikke længere nok at lønne folk. Hvis jeg vil have dygtige medarbejdere, skal jeg være med til at skabe et samfund, hvor folk har lyst til at bo. I dag går vi på arbejde for at få råd til at få nogle oplevelser – ikke mindst kulturelle – som vi kan dele med hinanden, ” siger Jens U. Carstensen. Han er administrerende direktør i AV- og LED-virksomheden ProShop Europe. Virksomheden har valgt at engagere sig i Europæisk Kulturhovedstad for at være med til at fremme det kulturliv, som medarbejderne sætter pris på, både de nuværende og kommende.

Vi skal have fat i spændende nye medarbejdere, så vi vil vise virksomheden frem og plukke de bedste. Når man deltager kulturnetværk, dukker der ofte nogle andre personer op end dem, vi almindeligvis møder. Mange af dem kan være interessante for os.  Vores medarbejdere er en bred, skæv skare af mennesker. Vi kunne ikke drømme om at ansætte nogen, fordi de har udfyldt en profil, der passer ind i virksomheden,” siger Jens U. Carstensen.

Kultur giver nye vinkler

Entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S står bag en række af de markante byggerier, der for tiden præger Aarhus. Z-Huset, de mange projekter på Ceres og et stort kontorhus i Gellerup, som bliver opført for Aarhus Kommune, er nogle af de aktuelle projekter. Det var også A. Enggaard, som opførte den seneste udvidelse af Musikhuset.

Vi er sponsorer for Musikhuset, ARoS, Den Gamle By, Svalegangen og ude på stadion, fordi vi gerne vil være en del af det, der rør sig i byen rent kulturelt. Derfor var det naturligt for os at støtte op om 2017 og blive en del af den event, ” fortæller afdelingschef Peter Thorsgaard.

Når A. Enggaard engagerer sig i kulturlivet, handler det i høj grad om at gøre noget for de ansatte og om at tiltrække nye. ”Der ligger helt klart et personalemæssigt element. Det betyder noget for vores medarbejdere, at vi engagerer os kulturelt og viser, at vi har andre interesser end at drive benhård business. At vi tænker bredt og på den måde kan tilbyde vores medarbejdere billetter og deltagelse i, hvad der måtte komme af arrangementer. Det giver nogle gode, nye vinkler i en travl hverdag at deltage i kulturbegivenheder, ” siger Peter Thorsgaard.

Fakta:

// En analyse fra det britiske forskningscenter for økonomi og erhverv, CEBR, finder, at ”adgang til kunst og kultur kan aflæses i højere løn og produktivitet”. CEBR forklarer, at det kan skyldes ”spredningen af innovativt indhold og ideer fra kunst- og kulturlivet til de kreative erhverv.” (Se CEBR 2013 Contribution of the arts and culture to the national economy). CEBR fandt, at hvert et pund, som generes inden for kunst og kultur i England, kan ganges med 2,43 i forhold til bruttoværditilvæksten.

// Et andet studie fra KEA European Affairs påviste, at den belgiske økonomi blev løftet med fem euro for hver euro, som blev brugt på kulturhovedstadsprojektet i byen Mons 2015.

// Læs mere om inspirationen fra de kreative erhverv og vækstinitiativet More Creative her.