Byudvikling på ny

Visioner og rammen om det gode liv handler om meget mere end de fysiske rammer. I Entreprenørfirmaet A. Enggaards projektudvikling og nybyggerier tænkes flere parametre ind allerede i projekteringen.

A. Enggaard har deres mangeårige erfaringer med by- og projektudvikling med i udviklingen af bydelen Gellerup i det vestlige Aarhus. Gellerup undergår netop nu store fysiske forandringer, men A. Enggaard har fra starten også tænkt nyt og prioriteret, at livsrum i bydelen følger med. Entreprenørvirksomheden har et byggeri i støbeskeen kaldet ”Helheden”, som kombinerer bolig- og erhvervsfunktioner. Under opførelse er et 23.000 m2 stort kontorhus i samarbejde med Aarhus Kommune. Her skal både 1000 kommunale medarbejdere, restauratører, borgere, besøgende og iværksættere færdes til daglig, og det kræver en ny tilgang til projektudviklingen, fortæller projektchef Jens Skinnebach: 

Der sker en transformation, hvor man går tidligere ind i processen og kigger på projektudviklingen bystrategisk. Det handler om at skabe det eftertragtede byliv og få en bydel til at lykkes, og her er det essentielt at arbejde med alle parametre på et tidligt tidspunkt. Aarhus er vores by, og vi vil gerne bidrage med vores ideer og værdier til at skabe et helt nyt liv og en ny opfattelse af Gellerup”.

Med udgangspunkt i et midlertidigt etableret iværksættermiljø kaldet Gazellefarmen, reserveres 1200 kvadratmeter i bygningens stueetage til at udvikle vækstlaget. Christian Fumz fra GivRum er ansat som projektleder for iværksættermiljøet, og arbejder med at sikre liveability gennem lokal forankring og visioner for bydelens udvikling. Det sker blandt andet gennem platformen Den Gode By og via et samarbejde med Aarhus Kommune om et iværksætterforløb til ledige.

”Det er spændende, at flere aktører tager ansvar for at byen fungerer. Her handler det om at bygge i etaper, hvor man tænker liveability ind inden bygningerne står færdige, og det er en ret ny tilgang. Den fleksibilitet og tiltro, som Enggaard udviser, gør det muligt og er en del af grundaksen, når man udvikler byer. Projektet handler om selv at træde til og skabe de ændringer og løsninger, man mener alle skal have gavn af,” fortæller Christian Fumz.

Tillidsfuldt samarbejde
Gennem projektet spiller A. Enggaard den bærende rolle for at skabe rammerne for et nyt byliv. Afgørende for denne udvikling er, at entreprenørvirksomheden har en fleksibel tilgang, fortæller Jens Skinnebach: ”Hvis man stiller de rigtige rammer til rådighed, opstår muligheden for at skabe noget unikt. For os er det ikke vigtigt, at vi går den lige vej – det er mere vigtigt, at vi gør det rigtigt og får skabt noget godt. Retningen kan ændre sig, så vi skal have fleksibilitet og åbenhed for at dreje projektet i en ny retning”.

Denne fleksibilitet oplever Christian Fumz som en tillidsfuld tilgang til samarbejdet om iværksættermiljøet: ”Enggaard skaber den fysiske ramme, men giver samtidig frie rammer og gøder bunden til at skabe de nye løsninger, der skal til. Det kræver en form for mod og tillid, som er vigtig”, fortæller han.

Rum til fremdrift
Også i Ceresbyen, hvor A. Enggaard har deres Aarhus-kontor, har 20-30 iværksættere i perioder haft til huse, og det velbesøgte Fodboldfabrikken gav nyt liv til de gamle bryggeri-bygninger. ”Vores indgangsvinkel er, at jo mere vi får sat i gang i bygninger der ellers er en uudnyttet ressource, jo bedre. Det kommer godt igen og skaber dynamik, kendskab og liv i et område”, fortæller Jens Skinnebach. Derfor er det også væsentligt for entreprenørvirksomheden at skabe et springbræt for iværksættere i Gellerup, som kan være med til at skabe den vigtige fremdrift i området.

”Der er en opblomstring af startups i Gellerup. Projektet er en bevægelse, vi sætter i gang ud fra vores ståsted med vores ideer til, hvordan det kan organiseres. Det er positivt, at folk bliver mere pragmatiske i forhold til at realisere egne ideer og drømme. Det er et forsøg på at byudvikle på alle parametre – også de sociale og økonomiske” fortæller Christian Fumz. A. Enggaards investering i byudvikling betyder, at de ydre rammer og det lokale engagement følges ad: ”Det er fantastisk at være med til at skubbe det i gang, og vores ønske er at få skabt et rum, hvor ting kan lade sig gøre”, tilføjer Jens Skinnebach.

Fakta

// Et af kulturhovedstadsårets temaer er Liveability, forstået som rammerne om menneskers liv, arbejde og tænkning.

// Gennem kulturhovedstadsåret sætter vi fokus på hvordan vi kan fremme liveability i udviklingen af fremtidens byer.

// Til konferencen RISING Architecture Week kan du få indblik i innovative tilgange til byudvikling og liveability. Konferencen byder på spændende challenges og oplæg fra blandt andre den verdenskendte danske arkitekt Jan Gehl og stadsarkitekt i Aarhus, Stephen Willacy samt en række internationale oplægsholdere. Konferencen finder sted i Aarhus fra 11.-15. september. Læs mere om eventen her.