Byens udvikling har en vigtig plads i Aarhus 2017

En række østjyske virksomheder er med til at præge Kulturhovedstadens tema om byudvikling og liveability

Aarhus har vokseværk. Nye bygninger og hele nye kvarterer skyder op: Aarhus Ø, ved Lisbjerg, ved Søren Frichs Vej og flere andre steder. I 2017 er byens vækst i fokus. En række østjyske virksomheder med tilknytning til byggeri og anlæg, smart cities og smarte boliger har budt ind som partnere.

”Urbanisering er et af tidens megatrends. De store byer vokser, og alene i Aarhus sker det med 3-4000 nye indbyggere per år. Bystyret har besluttet, at aarhusianerne skal bo tættere og i højden, så der bliver behov for at løse transportinfrastruktur og forsyningsinfrastruktur effektivt. Når byen vokser, er det vigtigt, at det sker på en bæredygtig måde, og det vil vi gerne være med til at præge, ” siger Ebbe Malte Iversen, administrerende direktør i den aarhusianske entreprenørkoncern Aarsleff. Han ser et stort forretningsmæssigt potentiale i at være med til at tænke nyt inden for byudvikling:

”De virksomheder, der finder de gode tekniske og bæredygtige løsninger på det område, vil stå stærkt i de kommende år.”

Målinger for bæredygtighed
Kamstrup A/S, som har hovedsæde i Stilling ved Skanderborg, producerer blandt andet intelligente løsninger til vand- og energimåling og kombinerer dermed liveability og byudvikling med en af Kulturhovedstadens værdier: bæredygtighed.

”På/I alle vores markeder er vi i gang med at skabe en markant udvikling, hvor data og intelligente sensorer er et bidrag til at løse de klima- og vandudfordringer, som verden står overfor. Det er nødvendigt hele tiden at ”rethinke” - gentænke, hvis vi vil forblive konkurrencedygtige i Danmark, og hvis vi skal bidrage til at reducere vand- og energiforbruget per borger markant, ” siger Senior Vice President for Global Marketing, Jesper Daugaard og uddyber:

”Forsyningssektoren er vant til at beregne, hvad der sker i nettet. Med intelligente måleløsninger kan de basere beslutninger på fakta, og der er ofte 30% forskel. Det er nytænkning. Vi arbejder meget med konceptet ”smart city”, som handler om at bruge data til at fjerne alle former for spild. Det kan vi blandt andet gøre ved at kombinere information fra intelligente målere, tryk- og temperatursensorer, bakteriesensorer, sensorer med oplysninger om vejret, trafik, energi og vandforsyning. Det vil kun være muligt, hvis de mange systemer og informationstyper kan arbejde intelligent sammen, hvilket igen betyder, at forskellige operatører skal samarbejde om at finde smarte, åbne løsninger.”

Plads til at leve
Entreprenør- og ejendomsudviklingskoncernen CASA ser også Aarhus 2017 som en mulighed for at være med til at gentænke byudvikling.

”Bylivsaktiviteter og det at skabe byrum er noget, vi i CASA beskæftiger os rigtigt meget med.  Og vi skal kunne mere end at bygge. Vi holder konstant øjne og ører åbne for tendenser både i og uden for vores egen branche, lytter og taler med vores kunder og andres kunder, ” siger Michael Mortensen, grundlægger af og administrerende direktør i CASA, der har hovedsæde i Horsens.

I CASA glæder man sig over at være en del af det netværk, som er opstået omkring Aarhus 2017.

”Netværket er af allerhøjeste vigtighed. Vi skal vide, hvad der sker, og kende området som vores egen bukselomme. Nye og eksisterende netværk og vores erfaringer fra andre projekter i København kan vi bruge til at skabe optimale, nytænkende projekter i form af byudvikling og boliger med plads til at leve livet og mærke pulsen, ” siger Michael Mortensen.

Byen bliver forskønnet
Silvan har sit hovedkontor i Aarhus, og derfor har det været helt naturligt for byggemarkedskæden at engagere sig i Aarhus 2017, fortæller marketingdirektør Henrik Kjeldsen. Samtidig ønsker Silvan at bidrage mere end ved blot at være sponsor.

”For os var det vigtigt at blive koblet på noget, som hang sammen med vores koncept og produkter. Liveability er et sted, hvor vi kan være med til at gøre en forskel. Vi vil fokusere på byrum, og hvordan man kan leve i byen og skabe et udeliv. Selvfølgelig har vi en kommerciel interesse, fordi vi gerne vil sælge nogle produkter, men vi vil også gerne være med til at forskønne byen, ” siger Henrik Kjeldsen fra Silvan.

Fakta

// Byudvikling i hele regionen
Kulturhovedstadens tema om liveability og byudvikling kommer til at byde på aktiviteter i hele Midtjylland. I hele regionen kan man møde projekterne ”Gentænk Landsbyen”, “My Playground”, og mange byrumsprototyper, der undersøger måder, hvorpå byen kan skabe mening og komfort for sine indbyggere – også de nyankomne og dem, der er her midlertidigt.

// Byudvikling og liveability
I Danmark er arkitektur mere end en bygning. Arkitekturen bidrager til liveability ved at skabe rammerne for vores liv, arbejde og tænkning. Vi gentænker arkitektur, byrumsdesign og byen, og ser dem hver især bidrage til vigtige dele af vores sociale liv.

// Læs mere om nogle af kulturhovedstadens liveability-aktiviteter og events under ”Design og Arkitektur