Bæredygtige transformationer

Når Byggeselskab Olav de Linde gennem selskabets mange projekter transformerer ejendomme til nye funktioner, er det med fokus på bæredygtige og multifunktionelle løsninger. Vi har talt med administrerende direktør og indehaver Olav de Linde om en tilgang hvor bæredygtighed både handler om at respektere ejendommes eksisterende rammer og historie, og skabe nye funktioner til gavn for de mennesker som skal bo og arbejde i bygningerne.

Byggeselskabet Olav de Lindes speciale er opkøb af industrikomplekser og erhvervsejendomme og transformere disse rammer til anvendelige lejemål for virksomhedens kunder. Det centrale udgangspunkt i virksomhedens tilgang til at omdanne ejendomme er historien og omgivelserne ved det eksisterende byggeri: ”Hvis du kan relatere dig til fortiden, så kan du bedre forstå nutiden”, fortæller Olav de Linde. Byggeselskabet arbejder blandt andet med bæredygtige løsninger ved bevarelse af bygningernes oprindelige konstruktioner og genanvendelse af eksisterende materialer i så stor udstrækning som muligt. Det kan være alt fra bygningsdele til maskindele, gamle jernvinduer, glaspartier og mursten som genanvendes.

”Det har altid været et mantra for os at bruge så meget af den eksisterende bygning som muligt. Den fornemste form for genbrug af materialer er, når du tænker en ny funktion i huset. Vi bevarer en del af det gamle og integrerer noget nyt gennem nybyggeri og kreativ brug af bygningerne” fortæller Olav de Linde. Når virksomheden tænker genanvendelse på flere parametre, er det også centralt at have blik for, hvilke brugere bygningerne henvender sig til, fortsætter Olav de Linde: ”Bygningerne har spor tilbage fra det, der var. Når vi beholder skallen af en bygning, handler det om at forestille sig om de eksisterende rammer henvender sig til et reklamebureau, eller skal være festlokale, tegnestue eller teater. På denne måde bevares bygningens identitet og udtryk”. Et eksempel er projekt Dok 8000, hvor tidligere produktionshaller og pakhuse fra det forhenværende skibsværft ved Aarhus Flydedok, nu er omdannet til erhvervslejemål. De rå og industrielle rammer appellerer til en række design- og modevirksomheder, som nu har showrooms og lagre på kajen.

Harmoni med omgivelserne
På Aarhus Havn i Mindet nr. 6, planlægger byggeselskabet en omfattende ombygning, hvor det nybyggede skal integreres i de eksisterende bygninger. Lokalerne har blandt andet huset foderstoffabrikkens gamle omklædningsrum, og rummer nu nye funktioner med en række unge start-up virksomheder i stueetagen, Aarhus 2017’s frivilliglokaler Gelinde og kunstgalleriet ’O’Space. De fysiske rammer er en central del af Byggeselskab Olav de Lindes virke, men når virksomheden arbejder med at skabe rammerne for det gode liv, er det ligeledes afgørende, at et byggeri harmonerer med omgivelserne.

En del af den forestående ombygning indebærer et helt nyt byrum, hvor det visuelle omdrejningspunkt bliver en ny have på bygningens tag. ”Byrummet skal føres op på taget. Min far var gartner, så planen er, at det også bliver grønt. Bygningen er oprindeligt opført til at behandle korn, så det markante tag af betonkonstruktioner skal ”be-grønnes” med både planter, træer og drivhus”. Det grønne byrum skal være tilgængeligt for både byens borgere og besøgende, fortsætter Olav de Linde: ”Her får man øje for kombinationen af det gamle og det nye, og man kan se og mærke planterne. Det er spændende at følge noget der gror, og man får mulighed for at forstå planternes vækst som en proces”. I projektet indgår også forslag til genanvendelse af ressourcer såsom rensning af vand, som kan benyttes til vanding af den højtliggende byhave.

Rammer til vækst
Olav de Linde følger også med stor interesse vækstprocesser i de unge startup virksomheder og kreative iværksættere, som har til huse i Mindet 6: ”Det er ofte kreative erhverv, der flytter ind i de her midlertidige set-ups. Det at understøtte start-ups har altid stået mig nært, fordi jeg selv har været der. Det er spændende at følge processen i den enkelte virksomhed, hvor de udvikler sig firmamæssigt og idémæssigt. De bliver mere vidende, mere glade og stærkere som virksomhed. Vi følger vores kunder både op og ned”. Når byggeselskabet arbejder med at skabe rammerne om brugernes liv, handler det således om mere end byggeri: ”Bolig og arbejde er en væsentlig del af et menneskes liv. Omgivelserne skaber harmoni og fremmer også indhold og lyst i arbejdslivet. Det er afgørende at have noget smukt at se på, og det er smukkest, når det gamle integreres med det nye. Når du kombinerer kunst, bygninger og det grønne, kommer du på et andet niveau med oplevelsen af omgivelserne”, tilføjer Olav de Linde. 

Fakta
// Et af kulturhovedstadsårets temaer er Liveability, forstået som rammerne om menneskers liv, arbejde og tænkning. 

// Gennem kulturhovedstadsåret sætter vi fokus på hvordan vi kan fremme liveability i udviklingen af fremtidens byer.