Bæredygtig Business

Med intelligente måleløsninger til el, varme og vand sikres et smart ressourceforbrug til gavn for både miljø og forbrugere. Kamstrup er en af de virksomheder, som er med til at sætte Aarhus-området på verdenskortet inden for innovative og bæredygtige løsninger på forsyningsområdet.

I Stilling ved Skanderborg ligger en af verdens førende producenter af intelligente løsninger til energi- og vandmåling. Kamstrup skaber innovative og ansvarlige forsyningsløsninger til samfund verden over. Særligt inden for vandteknologi er der stort vækstpotentiale. Ved at udskifte mekaniske vandmålere med elektroniske, kan forsyningsselskaber måle forbrug med større nøjagtighed. Gennem bedre visualisering af forbruget kan lækager opfanges tidligt og årsager til vandspild afdækkes hurtigere. De intelligente løsninger betyder, at brugen af vand effektiviseres, således at både vandforbrug og vandspild nedbringes – alle tiltag for at optimere en mere bæredygtig omgang med vand som vital naturressource.

Kamstrup har netop udbygget hovedkvarteret i Stilling med et nyt vandcenter på mere end 10.000 m2. Her skal forretningsområdet inden for intelligent vandforsyning videreudvikles. Der er også store udviklingsmuligheder på vandområdet i forbindelse med klimaforandringer. Den intelligente teknologi kan bidrage til at takle fremtidens udfordringer såsom vandmangel og sikre færre vandskader. På denne måde kan øget brug af data generere ny viden, som bidrager til klimatilpasning. ”Intelligent måling skaber store muligheder for, at forsyningsselskaber kan optimere deres forretning og samtidig mindske vandspild. Vi er stolte af at kunne bidrage med løsninger, der kan gøre en forskel i hele verden. Vi plejer at sige, at en dag skal én milliard mennesker have rent vand fra et forsyningsnet med Kamstrup-intelligens”, siger Per Trøjbo, Sr. Vice President for Kamstrups vandforretning.

Kamstrup har i samarbejde med Skanderborg Forsyningsvirksomhed, AVK og Grundfos engageret sig i et innovativt videnscenter for vandteknologi, som er navngivet AquaGlobe. Udviklings- og formidlingscentret indvies til december 2017 og skal formidle viden om vandteknologi og styrke kendskabet til vandbranchen. AquaGlobe bliver et udstillingsvindue på tværs af branchen, hvor teknologiens virkning kan opleves på tæt hold, og vandets kredsløb formidles til nye målgrupper gennem leg og læring.
Vi forventer at bruge AquaGlobe som et udstillingsvindue, når vi har delegationer på besøg fra ind- og udland. AquaGlobe er en mulighed for at vise vores løsninger frem i en sammenhæng, hvor værdien af digitalisering af forsyningsnettet bliver demonstreret. Vi mener også, at AquaGlobe kan bidrage med at tiltrække kvalificerede medarbejdere og gøre vandbranchen mere spændende, ikke mindst for studerende”, fortæller Per Trøjbo.

Fakta:

// Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstads tre gennemgående værdier er demokrati, bæredygtighed og mangfoldighed. I en række artikler belyser vi til inspiration hvordan partnere i Aarhus 2017 arbejder med forskellige bæredygtige initiativer, både i forhold til miljømæssig og samfundsmæssig bæredygtighed.

// Den 10. september 2017 afholdes den 3. debat i rækken af Hypothetical-events med vært Clement Kjersgaard, denne gang med fokus på bæredygtighed. Her vil blandt andre tidligere EU-klimakommisær, Connie Hedegaard og seniorforsker ved DMI, Jens Hesselbjerg Christensen, debattere verdens fremtid og bæredygtig udvikling. Læs mere her.

// Læs mere om Kamstrup her.