Salling-Fondene

Salling-Fondene støtter følgende projekter under Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017:

Røde Orm

Sonic Ark af Andres Bosshard

More Fair Than the Sun - Aarhus 2017 Fanfare af Sunleif Rasmussen

Tree of Codes

Salling-Fondene består af to selvstændige fonde: Købmand Herman Sallings Fond og Købmand Ferdinand Sallings Mindefond.

Begge fonde indgår i ejerkredsen af Dansk Supermarked og har derudover også til opgave at støtte godgørende formål.

Alene i 2012 uddelte fondene til sammen næsten 220 mio. kroner.

Gennem årene har fondene bidraget til en lang række lokale initiativer og projekter til glæde og gavn for mennesker i hele Danmark. Samtidig har de ydet en række store donationer til organisationer inden for kultur, kirke, sport, uddannelse og velgørenhed.

Fondene tilgodeser i høj grad formål i Østjylland og i særdeleshed Aarhus, hvor både Ferdinand Salling og hans søn, Dansk Supermarkeds grundlægger, Herman Salling, stammede fra. Men fonden yder også støtte til formål over hele landet. Det er afgørende for fonden, at de støttede initiativer er af høj kvalitet og skaber unikke muligheder eller oplevelser for borgerne