Midtjyske Medier

Midtjyske Medier blev skabt i 2007, hvor de gamle mediekoncerner Århus Stiftstidende og De Bergske Blade fusionerede.

Koncernen indgår i dag i Berlingske Media, der igen ejes af Mecom Group PLC. 

Navne og udgivelser skifter, men visse principper består, f.eks. ”Gå aldrig på akkord med uretten!”, der var C. Bergs personlige motto og slagord i kampen for videreførelse af de grundlovssikrede rettigheder fra 1849, som var blevet beskåret kraftigt i to omgange i 1855 og 1866.

Han førte kampen både i Folketinget og blandt folket, idet han var med til at stifte en række dagblade. Disse skulle så "føre ordet for, hvad man anser for sandhed og ret"! Og det gør Midtjyske Medier stadig.

Midtjyske Medier er den største medieudbyder i Midtjylland. De udgiver dagbladene Århus Stiftstidende, Randers Amtsavis, Viborg Stifts Folkeblad, Dagbladet Holstebro Struer, Dagbladet Ringkøbing Skjern og Folkebladet Lemvig. Dertil kommer en trafikavis, et stort antal ugeaviser, telefonbøger, turistaviser, radiostationer, distribution m.m.