Danske Bank

Danske Bank er en nordisk universalbank, og vores kernemarkeder er Danmark, Norge, Sverige og Finland. I disse lande servicerer vi alle typer af kunder lige fra privatkunder, over virksomheder og til store institutionelle kunder.
Vi er også tilstede i Estland, Letland og Litauen, hvor vores primære fokus er på erhvervsaktiviteter, mens vi servicerer både private og erhvervskunder i Nordirland.
Herudover har vi afdelinger i England, Tyskland, Luxemburg, Rusland, Polen, USA og Kina

Danske Banks vision er at blive anerkendt som den mest betroede finansielle partner, og vi er drevet af ønsket om altid at skabe langsigtet værdi for vores kunder, investorer og de samfund, som vi er en del af.

Vi arbejder med fem kerneværdier, der er vores kompas i vores daglige arbejde. Med dem i baghovedet kan vi bedre løse dilemmaer på en måde, der skaber værdi for vores kunder. 

Danske Banks fem kerneværdier:

• Vi leverer ekspertise og gør viden relevant.
• Vi agerer med integritet og tager ansvar.
• Vi skaber værdi og gør en forskel.
• Vi skaber fremdrift gennem agilitet - imødekommer forandringer og er lydhøre.
• Vi tror på samarbejde og engagerer os, lytter og eksekverer.