Urban Lab: konference med fokus på fremtidens byrum

I mange byer er der store planer om byomdannelse. Gamle industrikvarterer og forsømte bycentre er under forandring. Ambitionerne om vellykkede byrum, byliv og aktiviteter er høje. Det er dog langt fra sikkert, at forandringerne bliver vellykkede. Det har vist sig, at man langt fra kan lave byliv ved at lave en lækker arkitekttegning med børn, skatere og en dame med Christianiacykel og stråhat.

Denne erkendelse var baggrunden for, at otte kommuner i Midtjylland sammen med Aarhus 2017 for fem år siden etablerede ”Urban Lab”. Ideen var, at byplanlæggere og kulturfolk skulle samarbejde om byudvikling og om at skabe byliv. Det har ført til en lang række kunstneriske nedslag i byrummet og en række konferencer. Nu samles det op på projektet på en stor konference i FÆNGSLET i Horsens d. 21. – 22. september.

”Der sker en udvikling i, hvordan man arbejder med byliv i disse år,” siger byrumseksperten Søren Møller Christensen, der skal være konferencens moderator og er partner i carlberg/christensen. ”De sidste cirka 10 år har kommuner og byudviklere i stigende grad haft fokus på at tænke kunst og kultur ind i udviklingen at attraktive byer. I dette ægteskab er det dog som oftest byudviklingen, de har haft bukserne på, mens kunsten og kulturen i vid udstrækning er blevet henvist til at være middel til mere byliv og højere ejendomspriser. Men sådan behøver det selvfølgelig ikke at være. Kunst og kultur i byrum kan også ville noget med folk og deres liv – som det blandt andet ses i de kunsneriske nedslag byrummet, som Urbanlab har gennemført.”

Det er positivt, at man i større og større omfang bruger kunst og kultur til at appellere til folks nysgerrighed og skabe inspiration. Man har indset, hvor betydningsfuld kunst kan være,” siger Rebecca Matthews, direktør for Aarhus 2017. Projektet er oprindeligt udtænkt i Aarhus 2017 og har modtaget støtte fra Aarhus 2017 siden 2013.

Konferencen afholdes i Horsens, der i de seneste år har været en af de fremmeste kommuner til at skabe aktiviteter i et samarbejde mellem kommunens Teknik og Miljøafdeling og Kulturområdet.

”Vi kommuner er gode til at lade os inspirere af hinanden, når det handler om at indrette pladser, gågader eller andre byprojekter. Det er en god ting. Men vi skal passe på med ikke at kopiere hinanden. For det, der virker godt i Aarhus, virker ikke nødvendigvis særlig godt i Horsens, Silkeborg eller Vejle” siger Peter Sørensen, borgmester i Horsens. ”Hvis vi skal lykkes med at skabe levende byer, skal vi tage udgangspunkt i byens DNA og de kvaliteter, der allerede eksisterer i byen. På den måde kan vi skabe ægte unikke løsninger tilpasset de enkelte byer. Konferencen kommer til at give konkrete indspark og rigtig god inspiration til, hvordan man kan arbejde ud af den vej.”

Konferencen i Horsens skal samle op på de seneste 5 års erfaringer i Urban Lab og samtidig gentænke løsningerne for, hvordan man skaber byudvikling. Blandt oplægsholderne er Lene Tranberg, arkitekt og partner, tegnestuen Lundgaard & Tranberg, Jonathan Falkingham, arkitekt, grundlægger og kreativ direktør, Urban Splash, Manchester, Kasper Eistrup, billedkunstner og musiker, Bjørn Nørgaard, professor og billedhugger, Rune Kilden, byudvikler og Søren Taaning, billedkunstner og formand, Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst. Der er mere information om Urban Lab og konferencen på urbanlab.dk.

TID & STED
Konferencen afholdes torsdag og fredag den 21.-22. september 2017 på FÆNGSLET, Fussingsvej 8, 8700 Horsens.
Konferencen afholdes torsdag kl. 9.30-18.00 og fredag kl. 9.00-15.00. Derudover afholdes en fælles netværksmiddag torsdag kl. 19.00-22.30 på FÆNGSLET.

PROGRAM
Se det fulde program hér.

KONTAKT:
Ole Wolf, styregruppeformand Urban Lab, kuow@horsens.dk, tlf. 23 37 22 03
Søren Møller Christensen, byrumsekspert og partner i carlberg/christensen, smc@carlbergchristensen.dk; tlf. 25 72 14 82