Ugens projekt: ’Hjerterum’ – kærlighedshistorier fra Djursland

Syddjurs Egnsteater og børneteatret Filuren skaber over de næste fire år projektet ’Hjerterum’. En række egnsrelaterede forestillinger baseret på sande kærlighedshistorier, der strækker sig over 120 år og 5056 km, fra Djurslands herregårde til nazisternes KZ-lejre, og som handler om menneskers vilje til at elske på trods af stand, afstand og modstand.

Teatertrilogien ’Hjerterums’ kærlighedsberetninger handler om nogle af de mest – på én gang – almene og intime oplevelser i menneskelivet. De tre forestillinger foregår i historisk og idéhistorisk afgørende begivenheder og perioder i Europa i den moderne æra; fra det moderne gennembruds emotionalitet over romantikkens selvopfattelse og kærlighedsopfattelse til fremmedgørelsen af mennesket og identitetstab under Anden Verdenskrig. Samtidig dækker hver forestilling et af de tre temaer ’Tro, Håb og Kærlighed’.

Det største projekt nogensinde
Projektet forløber over fire år. De første tre år spilles tre forskellige forestillinger, som alle – helt eller delvist – bygger på virkelige historier, der foregår på eller udgår fra, Syddjurs og som har en indbyrdes dramatisk og historisk sammenhæng.

Den første af de tre planlagte forestillinger, ’Livets Blå Tone’, har netop spillet i Aarhus og på Djursland. Forestillingerne de næste tre år skal alle spilles i sommerhalvåret, skiftevis på teatre og museer i Aarhus og Djursland.

I 2017 sætter en instruktør de tre foregående års forestillinger sammen til en større forestilling som indplaceres i et omfattende stykke totalteater, der involverer en lang række grupper af frivillige og professionelle aktører.

Udover skuespillerne på scenen drejer det sig om et århusiansk kammerorkester, lokale frivillige spillere, et mandskor fra Skaun i Norge, børn fra Filurens teaterskole og lokale medvirkende fra de enkelte byer og områder, hvor forestillingen spilles.

Hege Tokle, der til daglig er teaterleder af Syddjurs Egnsteater, er da også begejstret:

”Det her er vores største projekt nogensinde. Det viser mulighederne i at have et egnsteater. Det rummer masser af lokale elementer, muligheder for lokalt samarbejde og samtidig udsyn til verden. Processen har været lærerig, spændende og rørende. Vi er blevet meget klogere undervejs, og det bliver publikum også på kærlighed og historiske forhold,” siger Hege Tokle.

Brede samarbejder
De kreative kræfter bag ’Hjerterum’ har allieret sig med udenlandske partnere i form af Olavs Venner, Falstadmuseet og Vefsn Kommune fra Norge, samt Sydslesvigsk Forening, Søfartsmuseet og Kulturafdelingen i Flensburg.

Herudover rummer ’Hjerterum’ også et teater/skolesamarbejde med skoler i Aarhus og på Djursland med henblik på at udvikle nye, stærkere modeller for samarbejder om inkorporering af teater i undervisningen og at give skolerne muligheden for en ny vinkel på historieformidling.

”Efter min mening er det oplagt, at skoleelever kan få noget ud af at se forestillingerne. Forestillingerne er rettet mod alle i alderen fra 13 år og opefter. Vi ønsker at medvirke til at bevidstgøre unge i det Djurslandske område om deres hjemegn, mens de samtidig delagtiggøres i teatrets muligheder. Derudover betyder samarbejdet med institutioner i Skandinavien og Tyskland, at forestillingerne også skal spilles i udlandet – måske også på andre sprog,” siger Hege Tokle.

Teater/skolesamarbejdet har titlen ’Scenekunst ind i skolerne’ er støttet af Region Midtjylland og er et samarbejde mellem Filuren, Limfjordsteatret, Opgang 2 og Syddjurs Egnsteater.

Læs interview med teaterdirektør Hege Tokle i Børneteateravisen.

Fakta
Projektet involverer en række teatre og museer. Foruden Syddjurs Egnsteater og Filuren drejer det sig om Opgang2 og Limfjordsteatret. Blandt museerne er det Fregatten Jylland i Ebeltoft, Gl. Estrup Herregårdsmuseum i Auning, Søfartsmuseet i Flensburg og Falstadmuseet i Levanger, Norge.

De tre forestillinger spilles over tre år, og i 2017 bliver de opført som en samlet forestilling i forbindelse med, at Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad.

Forestillingerne
Første kærlighedshistorie: 2014. ’Livets Blå Tone’. Kærlighed.

På herregården Skaføgård ved Mørke på Djursland bliver den yngste datter af huset, Edel Kirstine Secher, i 1830 dybt forelsket i husmandssønnen Chresten Hermansen. Hendes følelser er gengældt, men Secher-familien kan ikke tillade en forbindelse med en mand af så lav stand. - De ser langt hellere Edel Kirstine gift med den unge Siegfried Victor Scheel fra den noget større herregård Gl. Estrup.

Så Edel Kirstine og Chresten beslutter at vente, indtil at tiden er inde og de kan få hinanden. Koste hvad det vil. I en spilledåse, hun har fået af Chresten gemmer Edel Kirstine alle de kærlighedsbreve, hun modtager fra ham, mens han studerer teologi i København og fra hans rejser i Europa og Mellemøsten. De er bundet sammen i hjerte og tanker, men hvor lang tid kan man vente på, at tiden bliver en anden?

Anden kærlighedshistorie: 2015. ’Livets Blå Bølge’. Håb.

Den unge Karl mønstrer på Fregatten Jylland i 1887. Her møder han sin navnebroder Carl, Prins Carl, der senere bliver Kong Håkon af Norge. De to danner et venskab, der siden skal få store konsekvenser. I Flensborg møder Karl og Prins Carl tyske Malene til en havnefest. Inden Karl igen mønstrer på fregatten giver han Malene den spilledåse, han har fået af et gammelt ægtepar. I den gemmer Malene alle de breve, hun ikke kan sende til Karl, mens han sejler over Atlanten. Når der er gået 1 år, skal de igen mødes på kajen og så vil hun give ham brevene.

Tredje kærlighedshistorie: 2016. ’Den Blå Tid’. Tro.

I 1941 bliver den unge, norske modstandsmand, Andreas, taget af tyskerne og sendt i KZ-lejr – først i Auschwitz, så Neuengammen og til sidst Sachsenhausen. Under sin tid dér skriver han til sin elskede Alfhild derhjemme og hun til ham, men brevene når ikke frem. Malene, den ældre dame, der arbejder som censurlæser i Sachsenhausen, har til opgave at tjekke breve til og fra Skandinavien for belastende information. Andreas og Alfhilds breve er kun kærlighedsbreve, men dem tilbageholder Malene. Hun gemmer dem i den spilledåse, som hun fik af en dreng, hun elskede for mange år siden. Af mærkværdige veje finder spilledåsen til sidst sin vej tilbage til Djursland.

Kulminationen: 2017. ’Hjerterum’ i byrummet. ’Tro, Håb og Kærlighed’.