Ugens projekt – The Independent AIR (Silkeborg)

The Independent AIR er et residency og netværk skabt af og for unge billedkunstnere. En uafhængig platform, hvor det er muligt at mødes på tværs af kunstnerisk og kulturel baggrund og på egne præmisser udfordre, gentænke og udvikle kunstbegrebet, kunstnerens rolle og udvekslingen mellem kunsten og beskueren. Projektet inviterer også anerkendte internationale gæstekunstnere til at bidrage med oplæg og dialog. Foreningens residens nummer to er netop afsluttet med succes.

Læs interview med Sissel Thastum - kvinden bag projektet - her.

Et mangfoldigt kunst- og kulturprojekt
The Independent AIR er et mangfoldigt kunst- og kulturprojekt, der hører ind under ’Soft City’: Et videns- og kompetenceprogram for Aarhus 2017, hvor målet er opbygning af viden, kompetencer, knowhow og netværk på tværs af den kreative og kulturelle sektor i årene 2013-2016.

Projektet rækker langt ud i Europa og bygger på engagement, idealisme og udviklingskraft. Etablering af foreningen og afholdelse af den første residens i 2013 har skabt basis for udvikling og langvarig forankring.

Residensen er også et møde med lokalområdet: Unge aspiranter får mulighed for at indgå i dialog med kunstnere og kunstinstitutioner, og borgerne inviteres til Artist Talks og udstilling. Og det er såmænd initiativtager Sissel Thastums egen familie i Silkeborg, som har åbnet dørene til deres hjem for residensen.

Projektet er dog mere end et årligt residency for 12 unge kunstnere. Meget mere. Der er også fokus på udvikling af udstillingskonceptet, mobile værksteder og workshops for unge; internationalt netværk og udveksling mellem kulturcentre; plantning af ”The Independent Forrest” som CO2-kompensation og et forskningsprojekt om forholdet til beskueren er blandt milepælene og resultater.

I 2017 kulminerer projektet med blandt andet:

• Mobile workshops for unge på tværs af regionen
• Offentliggørelse af forskningsresultater – resultaterne kobles på Rethink-temaer om kunstbegreb, kunstnerens rolle og forholdet til beskueren
• International minikonference om residencies
• Udstillingen ”Off The Wall” – hvor værkerne kan tages med hjem
• Udarbejdelse og publicering af en håndbog for, hvordan man skaber bæredygtige kunstevents

Stærke samarbejdspartnere på tværs af Europa
The Independent AIR er i sin kerne et europæisk mangfoldigt projekt. Det udspringer af internationalt engagement og udvikler interkulturelle møder på mange niveauer, med langsigtede perspektiver. Derfor er det også glædeligt, at en stærk gruppe europæiske samarbejdspartnere indgår i dialog og udvikling, og støtter projektets mål og milepæle.

Det er blandt andet Kultur- og kunstcentre i Sverige, Slovakiet, Norge, Tjekkiet og Pafos på Cypern (som er Europæisk Kulturhovedstad samme år som Aarhus), lokale og regionale kultur-, foto- og kunstinstitutioner, lokale ungdomsuddannelser samt Silkebog Kommune og Kulturråd. Fra 2014 – 2017 forventes afholdt i alt 36 arrangementer med involvering af over 2000 mennesker. The Independent AIR rækker langt ud over 2017 med de internationale netværk som den bærende udviklingskraft.

Krav om bæredygtighed og gentænkning af vaner
The Independent AIR inkluderer bæredygtighed som noget naturligt og indiskutabelt i afholdelse og udvikling af projektet. Bæredygtighed betragtes som sund fornuft og ansvarlighed for det gode liv. Derfor stiller de projektansvarlige skarpe miljøkrav til sig selv, for derigennem at inspirere den kulturelle sektor til langsigtet bæredygtighed.

Målet er at bruge 90 procent økologiske-, klimavenlige- og primært lokale fødevarer; sørge for affaldssortering i alle fraktioner; effektiv transport og brug af cykler; genbrugs- og miljømærkede produkter; plantning af ny skov som kompensation for flytransport/generel CO2-udledning. Disse krav og de erfaringer, de fører med sig, er udgangspunktet for at publicere en håndbog for afholdelse af bæredygtige kunstevents.

Læs mere om projektet på The Independent AIRs egen hjemmeside