Ugens projekt – Smart Sustainable Valley (Aarhus)

Søren Winther Lundby er manden bag Global Citizen, som står for projektet ’Smart Sustainable Valley’. Et projekt, der har som mål at gøre bæredygtighed cool og letforståeligt. Projektet kulminerer i 2017 med en bæredygtighedsfestival for 5000 mennesker i Universitetsparken, som skal være en blanding af Silicon Valley og Woodstock.

Hvordan gør vi bæredygtighed cool? Det spørgsmål har optaget Søren Winther Lundby meget de seneste år. Et andet er, hvordan vi løser morgendagens problemer og sikrer fremtiden for os selv og for kommende generationer.

Søren Winther Lundby har udviklet projektet ’Smart Sustainable Valley’ i et forsøg på at give svarene. Idéen er at invitere 1000 unge ildsjæle fra hele verden til at bo på 12 forskellige højskoler i 14 dage, hvor de skal samarbejde om at finde nye løsninger for bæredygtig, økonomisk vækst.

Herefter skal de tage imod 4000 gæster – bestående af både unge mennesker og folk fra forretningssektoren – i Universitetsparken over fem dage, hvor gæsterne præsenteres for de mulige nye løsninger og skal leve og bo bæredygtigt.

Udvælgelsen af de 1000 unge ildsjæle foregår via forskellige netværk, fx Universitetet og FN’s Bæredygtighedsnetværk, og Søren Winther Lundby har en klar plan for sammensætningen af de mange unge mennesker:

”Først og fremmest er det vigtigt, at det ikke er lutter 12-tals elever, men en blanding af forskellige styrker og kompetencer. For mig er det vigtigt, at det er en broget flok, da mine tidligere erfaringer viser, at det fungerer bedst. Og i et fremtidsperspektiv tror jeg fuldt og fast på, at morgendagens udfordringer skal løses af mange forskellige i uformelle konstellationer på tværs af landegrænser, hvor gensidig tillid er vigtig. Derfor er de første to ugers ophold på højskolerne også essentielle for projektets succes,” siger Søren Winther Lundby.

Gentænk det grønne og grå guld
I forhold til festivalens indhold og fokusområder kalder Søren Winther Lundby det for det holistisk/horisontale. Det handler om samarbejder på tværs af sektorer, hvor man i dag arbejder meget isoleret. Helhederne skal fungere bedre, hvilket vi er ret gode til i Danmark, hvorfor der er stor læring at hente for de mange internationale gæster. Han understreger, at det ikke er vigtigt, hvad folk har af holdninger; det handler om at få rykket ved noget og skabe forandringer.

En anden af hjørnestenene i Global Citizens eksistens er tesen om, at det er nødvendigt at samle unge studerende – ’green gold’ – og pensionerede eksperter – ’grey gold’ – og få dem til at tale om, udvikle og sætte bæredygtige initiativer i gang:

”Efter min mening bør vi gentænke brugen af studerende og jobsøgende akademikere. Studerende skal ikke kun skrive opgaver som ingen læser, men lave noget praktisk, for eksempel i forhold til bæredygtighed. Der er stor værdi for dem i at arbejde sammen med ældre eksperter – og omvendt. Sammen udgør de en stærk ressource. For virksomheder er projektet samtidig en fremragende mulighed for at brande sig og skabe tillid til en række folk, der kommer til at sidde i vægtige stillinger i fremtiden,” fortæller Søren Winther Lundby.

Stærke samarbejder
Ud over samarbejdet med Aarhus 2017 har projektet andre stærke samarbejdspartnere at læne sig opad. Blandt andet en tænketank, der er døbt ’The Wave’, som består af bl.a. Christian Stadil, Annette Heick og Grundfos’ Direktør for Corporate Branding, Kim Klastrup.

Aarhus Universitet er ligeledes en vigtig samarbejdspartner. Blandt andet i forbindelse med etableringen af samarbejdet mellem ’green gold’ og ’grey gold’, men også i helt lavpraktisk, logistisk forstand, da det sikrer, at projektet kan bruge Universitetsparken i løbet af 2017. En ramme, som både Søren Winther Lundby og de andre involverede i projektet er glade for:

”Et af medlemmerne af vores tænketank er Helene Regnell, som til daglig er Bæredygtighedsdirektør i Dansk Supermarked. Hun mener, at de fem dage i Universitetsparken skal være ’Woodstock Festival møder Silicon Valley’ – det er jeg enig i; med den tilføjelse, at vi stræber efter, at ’Smart Sustainable Valley’ skal give alle medvirkende en oplevelse for livet og sørge for, at der kommer handling på bordet,” siger Søren Winther Lundby.

Læs mere om Global Citizen her.

Fakta:
Søren Winther Lundby har en baggrund inden for Filosofi og Statskundskab
Dannede Global Citizen sammen med partneren Thusan Ceylons for fire år siden
I 2002 samlede han 1000 unge mennesker på 12 forskellige højskoler i forbindelse med, at Danmark havde EU-formandsskabet. De unge blev samlet med det formål at give deres bud på, hvad der skulle stå i Den Europæiske Forfatning
Global Citizen har lavet verdens første taksonomi – en systematisering af emner inden for bæredygtighed. Der er langt over 2000 emner. Ud fra bruttolisten tilbyder de at lave en nettoliste til en given virksomhed, ud fra mottoet: ”Man skal ikke overse noget, men derimod vide, hvad man ser væk fra”
Søren Winther Lundby har senest været i New York for på FN’s bæredygtighedskonference at præsentere sine planer frem til og med 2017. Planerne blev godt modtaget

Tænketanken består af følgende medlemmer:
• Eva Kruse, Danish Fashion Institute
• Anja E. Andersen, Astrofysiker, Niels Bohr Instituttet
• Peter Stenbæk, Direktør, We Love People
• Ole Thyssen, Professor, CBS
• Kim Klastrup, Brandingdirektør, Grundfos
• Frederik Topsøe, Direktør, Grander
• Judith Kyst, Direktør, Madkulturen
• Helle Gaarn, Institutleder, Geolab
• Annette Heick, A-Net, ApS
• Lene Becker Mingolla, LAIKA Rumdesign
• Sune Bang, Direktør, Kommunikationsbureauet København
• Christian Stadil, Direktør, Thornico A/S
• Henrik Rud, CEO, Tour Sustainable Europe
• Søren Winther Lundby, CEO, Global Citizen
• Helene Regnell, Bæredygtighedsdirektør, Dansk Supermarked
• Allan Levann, High Performance Institute
• Caroline Boserup, Journalist og forfatter
• Peter Stagetorn Kolos, Direktør, Danica Invest
• Preben Mejer, Innovation Lab
• Lene Tanggaard Pedersen, Aalborg Universitet
• Dan Bjerg, Karmadirektør, Hummel