Ugens projekt – Skjulte Steder (Aarhus)

Bag Foreningen Skjulte Steder gemmer sig en tværfaglig gruppe bestående af en billedkunstner og en flok bestående af teaterfolk, elektroniske musikere, arkitekter, litterater og projektskabere. Grundlæggeren af Skjulte Steder er billedkunstner Annette Damgaard. Med dette projekt ønsker hun at gentænke glemte steder med skjulte potentialer i Aarhus og vise, hvordan hvert sted gemmer på sin egen unikke historie, hvad enten den er nutidig eller fortidig.

Det begyndte allerede i 2008. Annette Damgaard arbejdede dengang for Kulturnat Aarhus og blev sammen med en lang række århusianske og midtjyske kulturaktører inviteret til kortlægningsworkshops af sekretariat for Aarhus 2017, som dengang arbejdede hårdt for at sikre, at byen vandt titlen som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 foran Sønderborg.

Det sidste lykkedes som bekendt. Og det lykkedes også for Annette Damgaard at bruge sit omfattende arbejde og lade det være afsæt for projektet Skjulte Steder, der i skrivende stund har over 6000 følgere på Facebook og tiltrækker op til 100 mennesker pr. guidet tur til byens skjulte steder, som foreningen udbyder til interesserede.

Annette Damgaard husker det selv således:

”I forbindelse med mit arbejde på Kulturnatten kortlagde jeg byens skjulte urbane områder i 2008. Dengang kaldte vi det ’skjulte steder og glemte historier’. Efterfølgende inviterede Aarhus 2017 kulturinstitutioner og –aktører til at deltage i en række visionsseminarer, hvor vi ideudviklede på de projekter, vi gerne ville være en del af. Jeg stoppede så hos Kulturnatten i 2010, hvorefter ’Skjulte Steder’ blev et selvstændigt projekt,” fortæller Annette Damgaard.

Følg ’Skjulte Steder’ på Facebook.

Parallelforløb
’Skjulte Steder’ opererer med to parallelforløb. De er:

Det formidlende og borgerinvolverende
Det indbefatter udveksling af billeder, viden og gode historier om skjulte steder mellem borgerne på Facebook-siden. Det dækker også over de guidede ture, som Annette Damgaard tilrettelægger for interesserede og synliggør via Facebook og fx Aarhus 2017s hjemmeside. Dog adskiller turene sig væsentligt fra andre guidede ture:

”Turene er måske nok tilrettelagt, men formen og ruten er ikke fastere end, at dem der går med, kan blive medguider. Det er en meget bevidst dialogisk form, hvor erfaringer og viden bliver delt. Jeg har fået at vide, at det er meget anderledes i forhold til andre guidede ture i byen. På turene handler det fx om temaer som ’baggårde’, ’smutveje’ og ’industriminder’; fortællingerne relaterer sig ikke specifikt til en tid. De rummer både urbanitet, nutid og historiske fortællinger på én gang. Fokus er aldrig kun på arkitektur eller et bestemt århundrede; i stedet gør vi plads til det banale og de små personlige historier,” siger Annette Damgaard.

Events i urbane rum – med et skjult potentiale
Det andet spor er events. Events, der gentænker urbane rum med et skjult potentiale. De mange indsendte borgerfotos på Facebook har vist sig at være den største kilde til refleksion, og interessen centrerer sig meget omkring rum nede under jorden eller oppe i højderne.

Events – under og over jorden
Siden projektets begyndelse er det kun gået én vej: op. Både i forhold til tilslutning fra interesserede borgere og rent fysisk. Hvis man kigger på kronologien, tegner der sig et billede af projekter, der starter under jorden og rækker ud efter skyerne.

2013 – Kulturbunker
Et projekt, der tog byens gamle beskyttelsesrum i anvendelse og omdannede dem til sociale møderum og kulturelle platforme. Annette Damgaard kalder det selv for prototyper på, hvordan man kan gentænke brugen af rummet. Nogle af beskyttelsesrummene blev omdannet af arkitekterne S. Gustin og J. U. Ruban samt elever fra arkitektskolen, så det blev muligt at holde lyrikoplæsning, små udstillinger og elektronisk musik. Et andet rum blev hus for en teaterforestilling af Teater Fluks.

Læs rapport om Kulturbunker.

2014 - 2015 – Ultraurbane Pauserum
Dette projekt vil benytte byens overskudsrum, hvor der er plads mellem to bygninger – byens mellemrum, om man vil. Projektet tager fat på luftforureningen af mikropartikler fra biler og forsøger at skabe bæredygtige grønne pauserum med en dimension af leg og socialt rum, hvor man kan grine, smile, komme hinanden ved og bare slappe af og være sig selv. Kommunen er i gang med at undersøge, hvilke rum der må anvendes til projektet. Dette projekt, som allerede nu er tegnet og tilrettelagt af Skjulte Steders bestyrelsesmedlem - arkitekt Stephan Gustin - bliver iværksat i 2015.

I 2016 bevæger ’Skjulte Steder’ sig op af trapper og ud på altaner for her at afprøve disse som alternative kulturelle platforme, og i 2017 kulminerer projektet på byens hustage.

Fakta – fire hurtige til Annette Damgaard:

Hvem henvender ’Skjulte Steder’ sig til?
”Alle – for vi opererer i åbne byrum, og de er åbne for alle. De guidede ture har primært haft tilslutning fra folk på 30 år og op. Events tiltrækker typisk en noget yngre generation, og da der blev arrangeret et arrangement i samarbejde med Naturhistorisk Museum var deltagerne fx fra 2-10 år.”

Hvem indsender billeder på Facebook?
”Følgerne på Facebook er typisk fra 16-80 år; vi har ramt en bred målgruppe, og rigtig mange af dem lægger billeder op.”

Hvor foregår ’Skjulte Steder’ henne?
”Events og guidede ture foregår i Aarhus – men der har været samarbejder med fx Randers.”

Læs historien '100 års fødselsdag er lig med lukkedag'.

Hvad giver projektet folk?
”Vi formidler vores projekter digitalt via rapporter, som også når internationalt ud. Både brugen af beskyttelsesrum og temaer som bæredygtighed har en bred europæisk interesse. Feedbacken og interessen er generelt overvældende god – men det er selvfølgelig svært at vide, hvad folk synes.”

Foreningen Skjulte Steder har en bestyrelse, som også er samarbejdspartnere. Den består af:
• Annette Damgaard – som repræsentant for Skjulte Steder
• Jette Sunesen – som repræsentant for Aarhus Litteraturcenter
• Søren Lyngsø Knudsen – som repræsentant for DIEM
• Stephan Gustin – som repræsentant for Arkitektfirmaet Gustin
• Jesper Urup Ruban – designer og arkitekt
• Matias Mejlvang – selvstændig arkitekt
• Rasmus Malling Lykke Skov – som repræsentant for Teater Fluks
• Henning B. Christensen – som repræsentant for CAT Productions
• Brian Sten Larsen – som repræsentant for CAT Productions