Ugens Projekt – 2017, bæredygtighed og borgerinddragelse (Samsø)

For at sikre, at aktiviteterne fortsætter efter Aarhus 2017, afholder Samsø Energiakademi i årene op til 2017 en række workshops. Formålet er at gøre 2017-projekterne til ambassadører for 2017s kerneværdier: bæredygtighed og borgerinvolvering. Det kulminerer med en stor bæredygtighedsfestival på Samsø i 2017.

Workshops om bæredygtighed
Torsdag 18. september afholder Samsø Energiakademi og World Perfect i fællesskab en workshop om bæredygtighed og hvordan begrebet kan gentænkes. Ud fra Aarhus 2017s fire programspor om bæredygtighed – klima/energi, gastronomi, arkitektur/design og kunst – skal de deltagende i workshoppen arbejde på at komme med kreative bud på oplevelser, der kan gøre bæredygtighed nærværende for et bredt publikum.

Der er deltagelse fra en bred vifte af aktører inden for de forskellige områder, blandt andet fra Aarhus Universitet, Energibyen Skive, Randers Kunstmuseum, Aarhus Food Festival, Aarhus Kommune, Region Midtjylland og mange flere.

Workshoppen er den første i en række, der har til formål at opkvalificere 2017-projekter til at blive ambassadører for 2017s kerneværdier omkring bæredygtighed og borgerinvolvering. Den næste i rækken er 22.-23. oktober 2014, hvor Samsø Energiakademi lægger ø til. Først og fremmest handler det om at vise de gode eksempler og inspirere til at skride til handling.

For at sikre, at kerneværdierne lever videre efter kulturhovedstadsåret, efterfølges rækken af workshops af folkemøder og andre events på 2017-projekternes hjemmebane i de 19 kommuner. Sideløbende vil Energiakademiet skabe synlighed gennem afviklingen af en række netværksmøder og events, hvor repræsentanter for kommende kulturhovedstæder er inviteret. Det hele kulminerer efter planen med en stor bæredygtighedsfestival, der afholdes på Samsø i 2017.

Peter Christensen, som er projektleder i Energiakademiets nystartede Aarhus-afdeling i Aarhus Midtby, glæder sig over den rolle, Samsø Energiakademi kommer til at spille:

”Samsø Energiakademi har været involveret i 2017 siden de første workshops i Ridehuset for 5-6 år siden. Sjovt nok har vi været tiltænkt den samme rolle hele vejen; dels som inspirator og mentor for andre 2017 projekter rundt i regionen; dels for at styrke den europæiske dimension i forhold til Aarhus 2017 gennem det internationale netværk, akademiet har opbygget gennem tiden. Selvom mange af vores gæster kommer med en baggrund inden for energi- og klimaområdet, så taler vi mere om processer, bæredygtighed i praksis, folkelig deltagelse, lokal inddragelse, community power osv. Meget af det, vi fortæller, er simple ting, der er lige til gå til og som virker efter lokal tilpasning. Selvom tingene selvfølgelig tager tid,” siger Peter Christensen.

Bæredygtig siden 1997
Egentlig begyndte det hele som lidt af en tilfældighed. Året var 1997. Daværende Miljø- og Energiminister Svend Auken udskrev en konkurrence om at blive Danmarks Vedvarende Energi-Ø. Et foregangssted og udstillingsvindue, som skulle udnytte nye teknologier og strategier og inspirere både resten af Danmark og den store omverden til at bevæge sig bort fra fossile, CO2-forurenende brændsler. Udfordringen var enkel: Bliv 100 procent selvforsynende med vedvarende energi på 10 år.

Samsø vandt konkurrencen. Og resten er – som man siger – historie. Målsætningen om at være selvforsynende er for længst nået. Vindmøller på land producerer energi til at dække hele øens behov. 10 havvindmøller producerer nok el til at kompensere for hele Samsøs energiforbrug på transport. Vindkraften suppleres med solvarme, jordvarme og al fjernvarme er baseret på halm, solvarme og træflis.

Se en oversigt over de vedvarende energikilder på øen.

Samsø Energiakademi blev bygget i 2006 og åbnet for besøgende i 2007. Lokalbefolkningen bakker aktivt op, og interessen fra medierne er stor – både de nationale og de internationale. Det fortæller Peter Christensen:

”Samsø får til stadighed besøg af udenlandske journalister, senest et filmhold fra den tyske Tv-station ARTE, der var der flere uger for at filme et 45-minutters indslag om, hvad der sker på øen. For nyligt har Hugh Fearnley-Whittingstall fra programmet ’River Cottage’ også været forbi. Det er ret bemærkelsesværdigt med al den opmærksomhed. Men Samsø er et stærkt brand. Og derfor er det også glædeligt, at Energiakademiet har fået mulighed for at indtage en strategisk rådgiverrolle i forhold til de mange 2017-projekter,” siger Peter Christensen fra Samsø Energiakademi.

Læs mere om Samsø Energiakademi på deres egen hjemmeside.

Læs artikel i The New Yorker.