Ugens 2017-projekt: Fremtidens by – vis os din vision


Sådan lyder invitationen fra INDEX: Design to Improve Life® og Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 til 1000 skoleelever fra Region Midtjylland. En gang om året i tre år får eleverne en udfordring, som handler om bæredygtighed, mangfoldighed og demokrati. Efter tre år præsenterer eleverne deres vision af fremtidens by på en fælles udstilling.

Hvordan ser din vision af fremtidens by ud? Det spørgsmål får 1000 elever fra femte klasse nu mulighed for at svare på igennem projektet Aarhus 2017 Design to Improve Life: Udfordringen. En gang om året i tre på hinanden følgende år - fra femte til syvende klasse - skal 40 folkeskoleklasser arbejde parallelt med den samme udfordring på hver deres skole. For hvert år identificeres en ny udfordring, og projektet skydes i gang med en Kick Off konference 4. juni 2015, hvor den første udfordring vil blive præsenteret.

”I projektet har vi fokus på bæredygtighed, mangfoldighed og demokrati, og emnet findes inden for en af de store globale udfordringer som f.eks. klima. Emnet kan jeg ikke afsløre endnu, men overordnet set handler det om, at vi tager en væsentlig samfundsudfordring, og beder eleverne om at gentænke problemet og en mulig løsning,” siger Lotte Stenlev, Head of Education fra organisationen INDEX: Design to Improve Life®.

Ved afslutningen af projektforløbene i 2015 og igen i 2016 udvælges 100 finalister (svarende til 15-20 grupper). Finalisterne samles til en battle, hvor de kæmper om en pris på 30.000 kroner. Projektet afsluttes i 2017, hvor alle elever, der har deltaget i projektet, mødes for at bygge en udstillingsmodel af den by, de gerne vil leve i. Modelbyen er baseret på de løsninger, de har udviklet i løbet af de tre år. Udstillingen bliver offentligt tilgængelig.

I forløbet arbejder eleverne efter strukturerede metoder, og igennem projektets faser møder de også designere, arkitekter og kunstnere, som skal inspirere og udfordre dem undervejs.

”I løbet af de tre projektrunder bliver eleverne ledt igennem en proces, hvor de arbejder i krydsfeltet mellem innovation og kultur. Metoderne tager afsæt i bæredygtig innovation og er baseret på designtænkning. Min erfaring er, at netop disse metoder er meget frigørende for elevernes fantasi og kreativitet. Faktisk er skoleelever meget ofte langt mere innovative og kreative, end de selv tror,” fortæller Lotte Stenlev. 

Projekterne bedømmes afslutningsvist af en udvalgt, lokal jury, som forholder sig til nogle fastlagte parametre.

”Vi lægger selvfølgelig stor vægt på, om elevernes projekter er et godt svar på udfordringen. Vores parametre er: Fungerer løsningen som et godt design i forhold til æstetik, brugervenlighed og funktionalitet? Er det en løsning, som forbedrer livet og livskvaliteten for målgruppen? Og sidst, men ikke mindst, så skal eleverne have lavet en grundig analyse af konteksten, altså af de omgivelser som løsningen skal fungere i,” siger Lotte Stenlev. 

Og netop kontekstanalysen er et af de områder, som eleverne, efter hendes erfaring, får rigtig meget læring ud af.

”Der ligger et kæmpe stort motivationspotentiale i at lave et projekt som det her. Når eleverne går i gang, så opdager de, at de har brug for viden for at kunne løse opgaven. Det handler ikke bare om at opfinde en flot dims. Det handler om at sætte sig ind i andre menneskers situation og skabe en helhedsløsning. Og her opdager eleverne, at de ikke kan lave gode løsninger, hvis de ikke har lavet deres analyse af konteksten godt nok,” siger Lotte Stenlev. 

Hun peger på, at netop samarbejdet med det lokale erhvervsliv og de lokale kommunale videnspersoner er vigtigt for eleverne, når de skal lave deres analyse af den geografiske, miljømæssige eller kulturelle sammenhæng, som deres projekt skal fungere i.

Der er allerede stor interesse for Aarhus 2017 Design to Improve Life: Udfordringen, og Lotte Stenlev regner med at have alle kommuner på plads ved udgangen af februar 2015. Derfor opfordrer hun alle interesserede kommuner til at melde sig til nu. Skoler er også velkomne til at henvende sig direkte.

”Jeg glæder mig til at komme i gang, og jeg glæder mig over, at projektet har et stort bæredygtigt potentiale: vi tager et samfundsmæssigt problem, lader eleverne bruge deres kreativitet og skaberkraft til at forvandle problemet, og vi sender løsningen tilbage til samfundet, som får nytte af det efterfølgende,” siger Lotte Stenlev. 

For flere oplysninger eller tilmelding, kontakt: 
Lotte Stenlev, INDEX: Design to Improve Life® ls@designtoimprovelife.dk eller Simone S. Jacobsen ssj@designtoimprovelife.dk