Ugens 2017-projekt – 365TEKSTER (Aarhus)

365TEKSTER er et kunst- og litteraturprojekt, der gentænker litteraturens udgivelsesformer og undersøger, hvordan tekst som kunstform kan formidles på nye måder og dermed nå nye læsere, lyttere og betragtere. Projektet er opstået i forbindelse med, at Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad i 2017 og finder allerede sted nu, senest med fernisering for en række tekster skrevet til og om Øgaderne i Aarhus C under titlen ATLAS OVER AARHUS.

Hvis man er gået rundt i Øgaderne i Aarhus C i de sidste par uger, har man måske lagt mærke til en række bænke og bannere med forskellige skønlitterære tekster på. Ordbænkene er blandt andet placeret på Børnenes Jord i Thunøgade og ved Løve's Antikvariat i Høegh-Guldbergsgade, mens et stort banner pryder hjørnet af Thunøgade og Sjællandsgade. Teksterne er en del af ATLAS OVER AARHUS, som er en litterær kortlægning af byen.

Teksterne er netop blevet placeret i det århusianske bybillede, men for ideudvikler og projektleder Robert Skovmose Christensen begyndte rejsen for snart mange år siden. Han fik nemlig oprindeligt ideen til 365TEKSTER, da han deltog på de workshops, der blev afholdt i 2008 i forbindelse med, at Aarhus ansøgte om titlen som Europæisk Kulturhovedstad 2017. 

Og det var netop temaet ’Rethink’, der satte nogle tanker i gang hos ham:

”Når man spørger, hvorfor folk læser skønlitteratur, vil svaret oftest være noget i retning af, at det er for at blive klogere på sig selv og omverdenen. Men hvad så med dem, der aldrig læser bøger? Hvordan kan man fx få dem til at læse? Vores projekt vil udfordre begge måder at forholde sig til litteratur på, og derfor placerer vi litteraturen i bybilledet; for mange mennesker kommer aldrig på biblioteket. Vi vil få dem i tale ved at gentænke den måde, litteratur distribueres på,” fortæller Robert Skovmose Christensen.

Opfatter sig som et forlag
365TEKSTER arbejder og opfatter sig som et forlag, der på redaktionel vis udgiver tekster på alle andre måder end i bogform. Det handler kort sagt om – på uventede tidspunkter og steder – at etablere alternative konfrontationer mellem litteraturen og publikum. 

I første omgang er det Øgadekvarteret i Aarhus, der har fået gavn af projektet. Forfatterne Carsten René Nielsen, Louise Juhl Dalsgaard, Svend Åge Madsen, Jens Blendstrup, Hanne Højgaard Viemose, Thøger Jensen og Louis Jensen er blevet inviteret til at skrive tekster om det kvarter. Men det er kun første skridt på vejen mod 2017 og produktionen af i alt 365 forskellige tekster, fordelt på forskellige steder i Aarhus:

”I løbet af 2015 udkommer vi også i Brabrand og Gellerup. Og generelt vil vi gerne væk fra midtbyen og ud i villakvartererne og andre bymiljøer, hvor kunsten ikke er samlet på samme måde, som vi kender det fra centrum,” fortæller Robert Skovmose Christensen og uddyber: 

”Generelt vil vi gerne give folk en oplevelse, de ellers ikke ville have opsøgt. Kan det inspirere dem, er det godt. Når folk læser historierne, vil de forhåbentligt have lyst til mere litteratur og mere fra de samme forfattere. Det er svært at måle, hvor mange vi præcist når ud til, men vi har allerede fået en del positive tilkendegivelser; både fra folk, der har læst teksterne, men også fra folk, der har tilbudt at medvirke og få ordbænke ud til sig,” fortæller Robert Skovmose Christensen.

Et varigt aftryk
365TEKSTER arbejder også med et internationalt perspektiv, da det er ønsket, at internationale forfattere får mulighed for at besøge byen på et residency. I den forbindelse skal de også producere tekster om byen. Det sikrer, at Aarhus fyldes med tekster, der har forskellige vinkler på byen; skrevet både af dem, der kender byen godt samt besøgende, der formulerer deres umiddelbare førstehåndsindtryk.

Denne dimension bliver ekstra vigtig, da det er tanken, at teksterne stadig er tilgængelige for byens borgere efter 2017:

”Vi bibeholder formen med ordbænkene, da vi bestræber os på at bruge platforme, der giver byen noget. Vi arbejder i bybilledet og forsøger derfor at bidrage aktivt til det daglige liv med nogle elementer, som byens borgere kan gøre brug af – mens de nyder litteraturen. Bænkene bliver stående efter 2017, så længe de får lov til at stå. Det vil sætte et varigt aftryk på byen,” slutter Robert Skovmose Christensen. 

Fakta:
• I 2013 indledtes projektet med en etablerings- og pilotprojektfase. I 2017 kulminerer projektet med aktiviteter i både Aarhus og hele den østjyske region.
• Hele projektet arbejder med litteraturen på andre måder, med udgivelser uden om bogen. Fx børnelitteratur på en anderledes måde, end andre har gjort.
• Projektet beskæftiger sig udelukkende med skønlitteratur – indtil videre prosatekster, men senere også lyrik.
• 365TEKSTER organiseres af Litteraturen på Scenen i samarbejde med Aarhus 2017, Aarhus Kommunes Biblioteker, Aarhus Litteraturcenter, Skrivekunstskolen, Geiger m.fl.
• 365TEKSTER holdt fernisering for ATLAS OVER AARHUS 5. februar 2015.
• ATLAS OVER AARHUS er en litterær kortlægning af byen, hvor i alt 40 forfattere inviteres til at skrive 365 historier om Aarhus' gader og steder. Historierne udgives og udstilles de steder, de handler om. Som ordbænke, streetart, på pizzabakker og meget, meget andet.

Følg med på Facebook - 365tekster