Udsatte børn hjælpes ind i foreningslivet i Aarhus

Et nyt samarbejde mellem Red Barnet, DBU, ForeningsMentor i Aarhus Kommune og Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 skal hjælpe flere udsatte børn ind i foreningslivet i Aarhus. Børn, der går til en fritidsaktivitet, trives nemlig bedre.

I Danmark har vi tradition for, at børn går til sport, spejder eller musik. Det er en fasttømret del af vores kultur og opvækst. Men en undersøgelse fra Børnerådet viser, at 18 procent af de danske børn ikke går til nogen fritidsaktivitet. Det samme gælder 35 procent af børn i etniske minoriteter – for pigerne er det halvdelen. 28 procent af børn med enlige forældre kommer heller aldrig i sportshallen eller på musikskolen.

Det er en rigtig ærgerlig tendens, for vi ved, at børn, der går til en fritidsaktivitet, trives bedre. Den rette fritidsinteresse for det enkelte barn kan være med til at bryde en negativ social arv og give succesoplevelser for det enkelte barn. Derfor er det vigtigt, at børn fra alle hjørner af samfundet inviteres ind i fritidsaktiviteterne.

"I Red Barnet ved vi, at fritidsaktiviteter kan hjælpe børn ind i de vigtige sociale netværk. At eksempelvis fodbold kan tjene som et universelt sprog, som giver børnene mulighed for tidligt at opbygge relationer og indgå i et inkluderende fællesskab. Det er med til at give børnene en stabil platform i livet, selvom vilkårene derhjemme ikke er de bedste," siger Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær i Red Barnet.

Og den platform er, hvad Red Barnet, DBU Jylland, ForeningsMentor i Aarhus Kommune og Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 i fællesskab vil styrke, når vi på onsdag lancerer det nye samarbejde ’Plads til alle’ i Aarhus Kommune.

Fritidsaktiviteter styrker fællesskaber
’Plads til alle’ samarbejder bredt med det lokale foreningsliv om tilbud til børnene, men fodbold tiltrækker rigtig mange, og DBU tilbyder derfor at ruste fodboldklubber specielt til at kunne inkludere disse børn og fastholde dem i et godt fællesskab.

"Fodbold er et stærkt middel til at styrke fællesskaber og favne alle typer børn og unge. Vi er som organisation og som lokale fodboldklubber en del af samfundet, og det har altid været en del af vores DNA at løfte sociale opgaver og tage vare på udsatte grupper. Derfor synes vi, at dette projekt giver rigtig god mening," siger Bent Clausen, næstformand i DBU og formand for DBU Jylland.

’Plads til alle’ implementeres i tæt samarbejde med ForeningsMentor, som er et stærkt lokalt initiativ i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune støtter desuden op om indsatsen med et fritidspas, hvor børn i økonomisk trænge familier kan få et til tilskud på op til 1000 kroner om året til fritidsaktiviteter.

"En sund og aktiv fritid er vigtig for alle. Derfor er det afgørende, at vi får gjort en ekstra indsats for at få endnu flere til at indgå i de sunde fællesskaber, som de mange foreninger er. Børn og unge, der er opvokset i den særlige danske foreningskultur, er godt rustet til at indgå i samfundet. ForeningsMentorerne er en hjælpende hånd til at finde ind til den helt rigtige foreningsaktivitet. Med DBU Jylland og Red Barnet som nye samarbejdspartnere vil ForeningsMentorerne i fremtiden stå endnu stærkere," siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad.

’Plads til alle’ i Aarhus bakkes op af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, som støtter indsatsen i Aarhus Kommune og Skive Kommune med en million kroner.

"Jeg er meget glad for samarbejdet mellem Red Barnet, DBU Jylland, Aarhus Kommune og Europæisk Kulturhovedstad, og initiativet til at sikre langt flere udsatte børn en plads i fællesskabet i foreningslivet passer perfekt til vores værdier i Europæisk Kulturhovedstad om mangfoldighed og demokrati. Derfor hilser jeg det meget velkomment, at ’Plads til alle’ er en væsentlig del af programmet i kulturhovedstadsåret. Jeg håber meget, at indsatsen vil komme mange udsatte børn til gode i de kommende år," siger Rebecca Matthews, administrerende direktør i Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

Lanceringen af Plads til alle foregår onsdag den 2. november ved et festligt arrangement på DOKK 1 i Aarhus. Generalsekretær i Red Barnet Jonas Keiding Lindholm, formand for DBU Jylland Bent Clausen og rådmand for Kultur og Borgerservice Rahib Azad-Ahmad holder tale ved lanceringen. 

Fakta om Plads til alle
’Plads til alle’ hjælper børn i alderen 5-12 år til deltagelse i et aktivt fritidsliv.

Sammen med lokale foreninger og Aarhus Kommune støttes børn, der af forskellige sociale, kulturelle eller helbredsmæssige årsager har svært ved at deltage i et aktivt fritidsliv.

Børnene opmuntres og støttes på forskellige måder ved at sikre, at de kommer afsted til fritidsaktiviteten og har det rette udstyr med. Samtidig uddannes frivillige voksne til at bistå børnene og foreningslivet.

ForeningsMentor er et velafprøvet initiativ i udsatte bydele i Aarhus, hvor der siden 2011 er fulgt mange børn til idræt i en forening, til friluftsliv i en spejdergrupper eller til musik på musikskolen. Med DBU Jylland og Red Barnet som partnere bliver der skruet op for volumen, så endnu flere udsatte børn og unge finder vej til foreningslivet.

Lancering af Plads til alle i Aarhus
Arrangementet finder sted onsdag den 2. november kl. 16.30-18.00 på DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C.