The Independent AIR – kvinden bag projektet

Sissel Thastum er kvinden bag projektet The Independent AIR i Silkeborg. Læs blandt andet om hendes og projektets baggrund, hvordan ’Rethink’-tankegangen inddrages samt hvorfor, du bør besøge Silkeborg allerede inden 2017.

The Independent AIR er et af de 44 strategiske projekter, Fonden Aarhus 2017 uddelte fondsmidler til i forbindelse med Programrunde 1 i juni 2014.

Læs en præsentation af projektet her.

Kan du give en kort beskrivelse af dig selv og din baggrund?

"Jeg er født og opvokset i Silkeborg, og har mine rødder her, som jeg altid vender tilbage til. Da jeg var færdig med HF, flyttede jeg til Aarhus, hvor jeg gik et år på Fotografisk Skole, som er en del af Byhøjskolen. Jeg besluttede mig for at flytte til Berlin og endte med at bo der i to år, før jeg startede på Fatamorgana, Danmarks Fotografiske Billedkunstskole.

Fatamorgana var noget helt specielt for mig! På det år, det varede, udviklede jeg mit fotografiske sprog og min holdning til kunst enormt meget. Vi havde et fantastisk fællesskab og en tillid til hinanden, som var helt unik. I dag kan jeg se, at min oplevelse på Fatamorgana har haft stor betydning for, at jeg troede på ideen omkring The Independent AIR.

Efter Fatamorgana valgte jeg at studere videre i Prag. Efter et år på FAMU, Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague, fik jeg muligheden for at lave en transfer til University of Wales, Newport, som havde en afdeling for dokumentarfotografi. Jeg har netop afsluttet min uddannelse der, og har nu en bachelor i dokumentarfotografi."

Hvad er din funktion i forhold til projektet? Og hvordan opstod idéen?

"Jeg er initiativtager til organisationen og det omkringliggende koncept. Projektet er desuden et familieprojekt. Gennem mine uddannelser har jeg kontakter til kunstnere og fotografer, og har derfor et bredt netværk, som jeg prøver at involvere på forskellige måder i projektet.

Idéen er egentlig nok opstået løbende, efter jeg afsluttede Fatamorgana. Jeg opdagede hurtigt, at følelsen af tillid og fællesskab ikke er givet på en kunstnerisk uddannelse, og mildest talt er en mangelvare. På samme tid manglede der en udveksling de studerende imellem.

Jeg mødte så mange fantastiske mennesker med forskellige kulturelle baggrunde, og de mange nye input jeg fik fra dem, var enormt inspirerende; både på et kunstnerisk niveau, men også rent personligt. Jeg havde virkelig lyst til at dele den her oplevelse med andre, skabe et fællesskab og en mulighed for kulturel udveksling, både kunstnere imellem, men også til helt almindelige mennesker. Så derfra kom ideen."

Hvorfor synes du, at projektet er vigtigt? Både på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan?

"Jeg tror, at vi let kommer til at tage fællesskab for givet eller glemmer, hvor vigtigt det er, og hvad nye input og kunst kan berige os med. For at udvikle os som mennesker tror jeg på, at det er vigtigt at værne om netop de ting, som kan give os dette. Og det er præcis derfor, at projektet er vigtigt. Med vores residency skaber vi et uafhængigt frirum for unge billedkunstnere til, at de gennem fællesskab og tillid kan udvikle og gentænke deres rolle og ansvar i samfundet. På samme tid prøver vi at skabe et netværk og et fællesskab både mellem kunstnerne og på tværs af landegrænserne, samt en udveksling på både lokalt og internationalt niveau.

Den lokale udveksling kan bestå af mange forskellige ting, f.eks. cykel/kunstprint bytte – lån din cykel til en ung kunstner og få et kunstprint i bytte. Eller et uformelt møde mellem lokale kunstnere og de unge internationale kunstnere en eftermiddag under residency-ugen. Vi arbejder også på at udvikle fotografiske workshops for unge. Udstillingen og Artist Talks er selvfølgelig super vigtige, da de er åbne for alle og byder på en visuel udveksling, som er helt unik.

På et bredere internationalt plan er projektet vigtigt, fordi vi som kulturhovedstadsprojekt kan være med til at skabe netværk mellem dansk og international billedkunst. Samtidig får vi muligheden for at bringe idéerne om fællesskab og en åben udveksling, som på mange måder er danske, ud i verden. Vi vil gerne trække international fotografisk billedkunst til Danmark, men også præsentere et dansk initiativ i udlandet. Det kan vi blandt andet gøre gennem etablering af netværk mellem internationale kulturinstitutioner, hvor fokus bl.a. er på residencies, workshops og udstillinger."

Hvordan inddrager I ’Rethink’ i jeres projekt?

"Vi har opstillet nogle ’Rethink’-temaer, som danner basis for dialogen og udviklingen af The Independent AIR, både på residencien og i forhold til de tilknyttede projekter. Det handler om at gentænke, hvad visuel kunst og fotografi kan, og hvad vi som kunstnere kan og skal bidrage med. Altså at gentænke rollen som fotograf og billedkunstner. På samme tid giver vi beskuerne mulighed for også at gentænke deres rolle, ved at præsentere dem for nye input gennem en visuel oplevelse.

Projektet i sin helhed er en gentænkning af, hvordan vi kan udveksle med og inspirere hinanden, både lokalt og internationalt, og med billedkunsten som udgangspunkt."

Hvorfor skal folk tage til Silkeborg og se netop jeres projekt?

"På vores netop afsluttede udstilling viste vi 12 unge internationale fotografiske billedkunstneres værker, og til Åben Artist Talk var kunstnerne tilstede til at fortælle om deres praksis og værker.

Det i sig selv er en unik mulighed for at se og møde international fotografisk billedkunst i Midtjylland. Det er en mulighed for nye inputs i hverdagen og en mulighed for en kulturel udveksling billedkunsten og beskueren imellem. Derfor skal man tage til Silkeborg og se projektet!"

Læs mere om projektet på The Independent AIRs egen hjemmeside.