Stærkt ansøgerfelt til stillingen som programdirektør

Der har netop været ansøgningsfrist på stillingen som programdirektør for Fonden Aarhus 2017. Fonden har i alt modtaget 44 ansøgninger. Administrerende direktør for Aarhus 2017 Rebecca Matthews betegner ansøgerfeltet som ’utroligt stærkt’.

44 ansøgere til stillingen som programdirektør for Aarhus 2017 i alt, heraf 26 mænd og 18 kvinder. Af disse er 27 af ansøgerne internationale og 17 af dem danske. Det er status efter ansøgningsfristens udløb tirsdag 13. januar. 

Administrerende direktør for Aarhus 2017 Rebecca Matthews er meget tilfreds med ansøgerfeltet.

”Jeg glæder mig meget over antallet af ansøgere til programdirektørstillingen. Tallet er højere end sidste gang, og der er tale om et utroligt stærkt ansøgerfelt med mange internationale og danske kapaciteter. Det viser, at interessen for at arbejde med Aarhus 2017 er meget stor både nationalt og internationalt,” siger Rebecca Matthews.

Næste skridt i rekrutteringsfasen er indledende samtaler med udvalgte kandidater tirsdag 20. januar, efterfulgt af en sidste og afgørende samtale med kandidaterne tirsdag 27. januar. Rebecca Matthews uddyber:

”Jeg ser frem til en spændende proces i forbindelse med samtalerne med de udvalgte kandidater. Det er vigtigt, at vi finder den rigtige kandidat til at fortsætte udviklingen af programmet, så det lever op til vores høje ambitioner for kulturhovedstadsåret,” siger Rebecca Matthews.

Programdirektøren ventes at tiltræde 1. marts. Når ansættelsen af programdirektøren er på plads, vil Aarhus 2017 udpege en kreativ rådgiver på deltid, der skal supplere programdirektøren, som det er tilfældet med de konstituerede programdirektører Ole Wolf og Carsten Holst. Både programdirektør og den kreative rådgiver refererer til Rebecca Matthews. 

Fakta:

Ansættelsesudvalget består af:
• Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune og formand for bestyrelsen for Fonden Aarhus 2017
• Anne Glad, strategisk direktør i Envision A/S og medlem af bestyrelsen for Fonden Aarhus 2017
• Anders Nørgaard, repræsentant for Kulturring Østjylland og medlem af bestyrelsen for Fonden Aarhus 2017
• Rikke Øxner, medlem af bestyrelsen for Fonden Aarhus 2017
• Rebecca Matthews, administrerende direktør for Fonden Aarhus 2017
• Trine Bang, programkoordinator for Aarhus 2017
• Kirsten Jørgensen, Aarhus Kommune (observatør)