Skoleelever med gode løsningsforslag til Aarhus 2017-projekt

I de seneste uger har midtjyske skoleelever arbejdet intensivt med Aarhus 2017-projektet INDEX: Design to Improve Life Udfordring. Elevernes mange gode løsningsforslag til fremtidens udfordringer er nu blevet offentliggjort på INDEX’ hjemmeside.

Det er børnene, der er vores fremtid. Og Aarhus 2017-projektet INDEX: Design to Improve Life Udfordring handler netop om at lade børnene komme til orde og give deres bud på, hvordan vi bedst løser de udfordringer, samfundet står overfor i fremtiden.

Læs også: Fremtidens by – vis os din vision

Initiativet er et anderledes undervisningsforløb arrangeret af Aarhus 2017 i samarbejde med den internationalt anerkendte nonprofitorganisation INDEX: Design to Improve Life og i alt ni kommuner og 1000 skoleelever i Region Midtjylland er med i projektet. En gang om året i tre år får eleverne en udfordring, som handler om bæredygtighed, mangfoldighed og demokrati. Efter tre år præsenterer eleverne deres vision af fremtidens by på en fælles udstilling.

I de forgangne uger har midtjyske skolebørn fra 4. klasse på blandt andre Ellevangskolen, Skødstrup Skole, Lundskolen, Mårslet Skole og Saksild Skole kastet sig ud i den første udfordring. Her skulle eleverne via innovative arbejdsmetoder løse udfordringen ”Klimatilpasning med fokus på vand”. Eleverne skulle finde bæredygtige løsninger på oversvømmelser i blandt andet kældre og på veje, skabt af det øgede antal af skybrud forårsaget af klimaforandringer.

Arbejdet med udfordringen har resulteret i 53 gode forslag, blandt andre ”Den flydende bil”, ”Den private redningsbåd”, ”Vandsugende rundkørsel” og mange flere.

Se alle forslagene på INDEX’ hjemmeside.

Læs også: Aarhus 2017 Design to Improve Life Udfordring lanceret i Hedensted Kommune