RETHINK_Radar gentænker Radar på Spot Festival

RETHINK_Radar har inviteret scenografer, musikere, designere, kunstnere, arkitekter m.fl. til den tværfaglige innovationsworkshop #Venuehack – nedbryd rummet under årets Spot Festival. Et hold af kreative sjæle mødes og gentænker scenerummet, så publikums placering i forhold til scenen, musikere og hinanden, lyssætning, røg, visuals og andre dekorative elementer tilsammen kan danne en mere helhedsorienteret koncertoplevelse.

“De positive tilbagemeldinger på vores invitationer har været mange. Det antyder et behov og en lyst til at lege med det fysiske aspekt af koncerten som præsentationsform. I denne omgang forsøger vi at betone rummets betydning,” siger projektkoordinator for Rethink_Radar, Martin Aagaard.

25. marts 2015 blev Radars koncertrum omarrangeret til en cirkulær amfiscene. Publikum kunne sidde og stå på trapper og podier hele vejen rundt om The Group, som spillede koncerten på gulvet midt i rummet.

Rethink_Radar forsøger at gentænke spillestedet i bredeste forstand. Herunder arbejder Radar målrettet på at udvikle et mere fleksibelt scenerum, der gør det lettere at omarrangere rummet og flytte scenens placering, så rammerne for den enkelte koncertaften principielt kan optimeres fra dag til dag.

De fysiske rammer kan i sagens natur ikke stå alene om at sikre en god musikoplevelse, men med RETHINK_Radar-projektet undersøger Radar sit scenerums uforløste potentialer.

Målsætningen er at skabe mere varierede koncerter og et stærkere samspil mellem musikken, publikum og den fysiske indretning.

Workshoppen afholdes lørdag d. 2. maj kl. 10-12 på Radar.

Følg eventen på Twitter og Instagram under hashtagget #Venuehack
Læs mere om Rethink_Radar på Radars hjemmeside
Oplev Radars scenerum under forvandling

RETHINK_Radar-projektet støttes af Fonden Aarhus 2017.