Rethink Urban Habitats: Naturen er lige uden for dit vindue

Savner du sommerfugle og sangfugle i din by? Er du vild med vilde blomster? Og er du ikke bange for beskidte fingre og en våd sok? Med Aarhus 2017-projektet Rethink Urban Habitats kan du gå på opdagelse i din by, finde oaserne og være med til at gentænke byen som levested for mennesker, dyr og planter.

Lige nu er solsorten i fuld gang med at slå sine triller i de tidlige aften- og morgentimer, ramsløg og anemoner dufter i skovbunden og de små prikker helt oppe under himlen er hvepsevågerne på forårstræk til Sverige. Naturen er vågnet. Det samme er vores sanser, og ifølge Aarhus 2017-projektet Rethink Urban Habitats er naturen den sjoveste fest – og alle er inviteret med.

”Naturen er midt inde i byen. Som bymennesker tror vi, at vi skal køre langt ud af byen for at komme ’ud’ i -og til naturen. Men det passer ikke. Naturen er lige ude foran vores døre og vinduer. Det vil vi hjælpe folk til at opdage og sætte pris på.” Sådan fortæller projektleder Sigrid Kistrup Ilsøe fra Rethink Urban Habitats.

Projektet tager udgangspunkt i, at hovedparten af Europas befolkning lever og bor i byerne, og at byerne er det sted hvor mange får deres største naturoplevelser: Ved foderbrættet, ved at kigge ud af vinduet, i parker og ved byens åer. Derfor arbejder Sigrid Kistrup Ilsøe og hendes kolleger blandt andet for at formidle byens hverdagsnatur for børn og voksne og for at skabe flere muligheder for, at nye ’beboere’ kommer til og slår sig ned i byerne.

”Faktisk har byerne et kæmpe uudnyttet potentiale for arter, som ellers har det svært. Så ved at gentænke byerne som levesteder for dyr og planter, skaber vi ikke bare bedre betingelser for dem, der allerede er i byerne, vi lokker også andre til. Vi kan faktisk godt have både isfugle, vandrefalke, vilde blomster, sjældne planter og mange flere insektarter i byerne,” siger Sigrid Kistrup Ilsøe.

Hverdagsnatur for børn og voksne
Med safarier til byens gadekær, en ny app og en lang række andre initiativer vil Sigrid Kistrup Ilsøe have os med ud op opdage alt det, vi ikke vidste fandtes i byen. I baggårde, parker, byens små oaser og ikke mindst på Godsbanen, hvor enhver kan gå ned og fordybe sig i en mangfoldighed af vilde planter og insekter, som ifølge Sigrid Kistrup Ilsøe tæller mere end 500 arter.

Du kan blandt andet deltage i ’HabWatch’, hvor du via app’en Naturbasen kan være med til at kortlægge byens natur og biodiversitet. Du kan tage med på en ’BioBlitz’- et 24 timers race, hvor bolig- og lokalområder, byer eller lande i løbet af 24 timer konkurrerer om at kortlægge et område under temaet: Hvem har flest arter? Eller du kan være med til at så flere vilde blomster i byen og grøftekanter med ’Så Vildt’.

Gå på jagt efter nye arter med Aarhus 2017
Hvis du tager en tur på arealet bag ved Godsbanen i Skovgaardsgade i Aarhus på en af de varme forårsdage, kan du blandt andet være så heldig at møde edderkoppen med den musegrå bagkrop og orange forkrop. Det er den sjældne Harpactea Rubicunda eller på dansk Rubinfarvet Seksøjespinder, som er dukket op under skærverne på det forladte jernbaneareal.

Fundet er en af de opdagelser, som Aarhus 2017 og Naturhistorisk Museum håber at gøre flere af med projektet Rethink Urban Habitats, der har fokus på samspillet mellem byen og den nære, vilde natur.

Som en del af projektet har Rethink Urban Habitats udviklet app’en Naturbasen. Med den på din mobiltelefon kan du finde ud af, hvad du kan se i naturen omkring dig. Ved at bruge den indbyggede GPS får du at vide, hvilke af årstidens dyr, planter og svampe, du kan finde på din position, ligesom du kan bruge app’en til selv at indrapportere fund af flora og fauna til Naturbasen.

Følg Naturhistorisk Museum på Facebook.