RETHINK Kulturturisme

Det er vigtigt, at kulturaktører og turismeerhverv er klædt på til at udnytte den enestående mulighed for vækst, som Aarhus 2017 giver. Derfor rettes fokus nu mod videns- og kompetenceudvikling af kulturaktører og turismevirksomheder med målrettede aktiviteter i efteråret 2013 og hele 2014.

Indsatsen har fået titlen RETHINK Kulturturisme, og formålet er at gentænke feltet mellem kultur, events, turisme og Aarhus 2017. Der skal udvikles nye produkter inden for kultur og turisme, samspillet og samarbejdet skal styrkes, og der skal sættes turbo på vidensudvekslingen mellem de mange forskellige aktører inden for kulturturisme.

Indsatsen begynder her og nu, og når vi kommer på den anden side af 2014, er det ambitionen, at kulturturismen har fået et kompetenceløft. Det gælder kompetencer i forhold til at udvikle nye forretningsmodeller og nye oplevelser, at arbejde med kvalitets- og produktudvikling, at udnytte nye teknologiske muligheder, at styrke salg og markedsføring og sidst men ikke mindst at tænke internationalt.

Samtidig skal indsatsen igangsætte konkrete samarbejdsprojekter og udvikle nye former for samspil og vidensudveksling på tværs af kulturaktører og turismevirksomheder.

Fonden Aarhus 2017, Midtjysk Turisme,VisitAarhus, Aarhus Kommune og Region Midtjylland er partnere i indsatsen. Der ydes desuden økonomisk støtte fra Den Europæiske Socialfond.

Du kan læse mere om projektet i projektbeskrivelsen her