Regeringen klar med 145 mio. kr. til Aarhus 2017

Regeringen er nu kommet med den første udmelding i forbindelse med statens tilskud til Kulturhovedstaden.

Der er nu kommet besked fra Kulturminister Marianne Jelved til Kulturhovedstaden og borgmester Jacob Bundsgaard. I forbindelse med finansloven for 2015, vil regeringen afsætte 145 mio. kr. som bidrag til Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

Det store kulturprojekt har budgetteret med en støtte på 200 mio. fra staten, og administrerende direktør Rebecca Matthews mener, at denne udmeldning fra Marianne Jelved blot er det første skridt i en længere forhandling:

"Financieringen er nu delvist på plads, men de 145 millioner kroner er langt fra de 200 millioner, der var udgangspunktet for ansøgningen til EU og det er ikke tilstrækkeligt til at forme en Kulturhovedstad på det niveau, jeg har ambitioner om. Men jeg forstår, at tallet ikke nødvendigvis er det endelige. Forhandlinger vedrørende Finansloven for 2015, som finder sted i efteråret, kan meget vel øge beløbet og der er også mulighed for at øremærke statsfinansiering til de store kulturinstitutioner i Aarhus. Derfor må vi afvente en endelig afgørelse på statens bidrag i slutningen af 2014 og de kommende år," understreger Matthews.

Borgmester og formand for bestyrelsen bag Kulturhovedstaden Jacob Bundsgaard glæder sig over, at regeringen nu har skabt klarhed om en væsentlig del af finansieringen til Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Men ambitionen er fortsat at sikre et højere beløb end de 145 mio. kr., som nu er meldt ud.

”Der er i dag to et halvt år til 2017, og på den baggrund glæder jeg mig over, at vi nu har sikret et markant statsligt bidrag til Aarhus 2017. Det er positivt, at vi nu har opnået tre fjerdedele af den statslige medfinansiering. Dagen i dag er derfor en vigtig milepæl i vores bestræbelser for at sikre den ønskede finansiering. Det er fortsat min ambition sammen med regionen og kommunerne i regionen at arbejde for at skaffe øgede bidrag via finansloven i år og i de kommende år,” siger borgmester Jacob Bundsgaard.