RE-DO – bæredygtighedskonference

I samarbejde med Aarhus 2017 og Samsø Energiakademi arrangerer rethinkIMPACTS 2017 til oktober bæredygtighedskonferencen RE-DO. Konferencen byder på både oplæg ved internationale bæredygtighedseksperter og en række Aarhus 2017-projekter samt en bæredygtighedssafari arrangeret af Aarhus 2017s partnere Samsø Energiakademi og WorldPerfect.

28.-31. oktober afholdes RE-DO-konferencen på Ny Moesgaard Museum. Det bliver en konference, der samler forskere og praktikere til en dialog om bæredygtighed, herunder ikke mindst om, hvilken rolle den kulturelle bæredygtighed har i relation til miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed.

Konferencen arrangeres af rethinkIMPACTS 2017 – der er et partnerskab mellem Aarhus 2017 og Aarhus Universitet med det formål at skabe en forskningsbaseret evaluering af Aarhus 2017 – i samarbejde med Samsø Energiakademi og Aarhus 2017. Konferencen er en del af en konferenceserie, der har til formål at sætte fokus på Aarhus 2017s tre kerneværdier.

Åben for alle – både nationalt og internationalt
Temaet RE-DO henviser til, at bæredygtighed har været, er og er nødt til fortsat at udvikle sig til at være noget, vi gør som en del af vores daglige praksis. I den forstand skal kulturel bæredygtighed ikke blot ses som en tilføjelse til miljømæssige dagsordener, men som selve forudsætningen for deres succes på længere sigt. Derfor er konferencen også åben for alle med en faglig interesse i bæredygtighed.

”En del af målet med RE-DO-konferencen er at samle de mange regionale aktører, der er i gang med at udvikle bæredygtighedsprojekter og give dem mulighed for at præsentere deres projekter og diskutere med praktikere og forskere fra ind- og udland. Konferencen er åben for alle, der er fagligt interesserede i og arbejder med bæredygtighed både nationalt og internationalt,” fortæller projektleder hos rethinkIMPACTS 2017 Louise Ejgod Hansen.

Tilmeld dig konferencen her.

En anderledes konference
Temaet for Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 er ’Let’s Rethink’ – og derfor vil RE-DO-konferencen også gentænke den traditionelle konferenceform.

Det er her, Samsø Energiakademi og deres bæredygtighedssafari kommer ind i billedet. Safarierne er en guidet rundtur, der foregår enten til fods, på cykel eller i bus. Deltagerne kan forvente lige dele foredrag, bevægelse og eksempler på bæredygtighed, der er til at tage og føle på.

”Formålet med safarierne er at give nogle konkrete eksempler på bæredygtighed, som man kan se, føle og røre ved. Og samtidig vise, hvor rig byen er på natur. Bæredygtighed handler ofte om teknik, men kulturhovedstaden er en fantastisk mulighed for at involvere kulturen og skabe og fortælle de gode historier, og derved motivere og inspirere politikere, byplanlæggere, kulturinstitutioner og os selv til at gentænke og agere mere bæredygtigt. Det vil vi vise konferencedeltagerne med vores bæredygtighedssafarier,” fortæller Peter Christensen, projektleder hos Samsø Energiakademi.

Et vigtigt spor – med internationale aftryk
Bæredygtighed er et vigtigt spor i det officielle program for den Europæiske Kulturhovedstad i 2017. Ud over operatørpartnerskabet med Samsø Energiakademi og WorldPerfect har Aarhus 2017 allerede nu givet støtte til en række projekter, der inddrager kulturen på en kreativ og anderledes måde og vægter bæredygtighed højt.

Det drejer sig blandt andet om projekterne Rethink Urban Habitats, De Syv Dødssynder, Summit2017, Kulbroen og Skjulte Steder.

En del af de ovennævnte projekter var samlet i forbindelse med et seminar om urban bæredygtighed, der blev arrangeret af Foreningen Skjulte Steder og afholdt på Arkitektskolen Aarhus i maj. Her præsenterede de deres projekter og deltog i paneldebatter om bæredygtighed.

Som en klar indikator på, at Danmark er et af de førende lande inden for bæredygtighed, tiltrak seminaret også James Ramsey – anerkendt arkitekt og medstifter af RAAD STUDIO i New York og idémand bag verdens første underjordiske park på Trolley terminalen på Lower East Side i New York City. Et projekt, der vil blive drevet via sol-teknologi.

Adspurgt om, hvorfor han havde taget den lange tur til Danmark, svarede James Ramsey:

”Ideen om at lære af og drage nytte af rum i byen, man typisk ikke kender eller bemærker, ligger meget tæt op ad det, vi arbejder med. Hver paneldeltager havde deres eget interessante perspektiv, der relaterede sig til vores arbejde; både fra ideen om at gøre naturen til en integreret del af byernes bevidsthed, genopdage skjulte og glemte steder, til tanken om, at bæredygtige grønne rum kan udvikles i fællesskab. Ved at øge den kulturelle bevidsthed om det, innovation og design muliggør, kan vi løfte hele diskussionen om, hvordan vi behandler vores byer, på en måde, der rent faktisk gør fremskridt muligt,” udtalte James Ramsey i forbindelse med seminaret i maj.

Fakta – RE-DO-bæredygtighedskonference:

  • Tid: 28.-31. oktober 2015
  • Sted: Moesgaard Museum, Dokk1, Scandic Hotel
  • Arrangører: Aarhus Universitet, Samsø Energiakademi og Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017
  • Sprog: Engelsk
  • Pris og tilmelding: Læs mere her.

Oplægsholdere:

  • Nancy Duxbury, University of Coimbra, Portugal. Forsker i kulturel bæredygtighed.
  • Joel Outtes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Forsker i urbanitet – med fokus på byudvikling, socialt bæredygtige byer og hvordan borgernes inddragelse sikres.
  • Nick Shepherd, University of Cape Town, Sydafrika. Forsker i bæredygtig kulturarv.
  • Noortje Marres, Goldsmiths, University of London, England. Forsker i medier, herunder sociale medier, med fokus på, hvordan medierne bruges af borgerne til at fremme for eksempel bæredygtighed.


Det endelige program er under udarbejdelse.